Geen herbouw donjon Nijmegen

De herbouw van een middeleeuwse toren (donjon) als verrijking van de skyline van Nijmegen gaat niet door. De lokale overheid en de Stichting Donjon hebben gezamenlijk de stekker uit het project getrokken.

Ontwikkeling van de toren in het Valkhof, een beschermd rijksmonument, blijkt onhaalbaar. Er is geen omgevingsvergunning, de archeologische kosten zijn hoog en er heeft zich geen exploitant aangediend. De gemeente Nijmegen gaat nu zelf aan de slag met de voorgenomen renovatie van het park.

Stadsreferendum

De Stichting Donjon en het stadsbestuur spraken sinds 2008 over een donjon in het Valkhof. Dit nadat in een plaatselijk referendum twee jaar eerder 63 procent van de stemmen vóór herbouw van de toren was.

De afspraken tussen gemeente en stichting zijn in 2013 vastgelegd in een zogenoemde ontwikkel- en realisatieovereenkomst (ORO). De stichting zou daarbij niet alleen aan de slag gaan met de donjon, maar ook de renovatie van het park ter hand nemen.

Het bestemmingsplan voor de locatie is in 2015 vastgesteld en begin vorig jaar vroeg de stichting een omgevingsvergunning aan. Die is afgelopen maand door de plaatselijke overheid echter geweigerd. Dit op advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op grond van negatieve adviezen van de Veiligheidsregio, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de Commissie Beeldkwaliteit.

Compensatie

De gemeente Nijmegen en de stichting hebben nu besloten de ORO minnelijk te ontbinden. De lokale overheid compenseert de Stichting Donjon voor 207.200 euro inclusief btw voor kosten van derden en vergoeding voor leges.

Het bestuur van de Stichting Donjon is teleurgesteld dat de toren er niet  komt: “Wij hebben vanuit onze betrokkenheid met de regio veel energie gestoken in verwezenlijking van de donjon die Nijmegen als oudste stad van Nederland nog beter op de kaart zou hebben gezet. Gezien onze ervaringen de afgelopen jaren is herbouw in de nabije toekomst echter helaas onmogelijk gebleken”.

Begrip

Verantwoordelijk wethouder Noël Vergunst zegt begrip te hebben voor de teleurstelling van de stichting: “Er is door beide partijen lang en in lastige omstandigheden gewerkt aan het project. Het is goed dat er nu duidelijkheid is. We gaan als gemeente straks zelf voortvarend aan de slag met de renovatie van het park”.

Foto: Een tijdelijke donjon op het Valkhof in Nijmegen was in 2005 met 120.000 bezoekers een grote publiekstrekker. Zo is het idee voor herbouw ontstaan.