Genootschap zegt ‘nee’ tegen plannen bollenschuur De Wolff Lisse

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie Stationsweg 1-3 en sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

In een brief aan de lokale overheid noemt het CHG de locatie waar de bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen wordt voorgesteld ‘van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde’.

“De locatie ligt midden in het open bollenareaal, naast de oude ingang van Keukenhof en tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg van Lisse. Het CHG wil het wereldwijde, unieke karakter van de Duin- en Bollensreek op deze toplocatie behouden en de landschappelijke waarde juist versterken”, aldus het genootschap.

Bezwaren

De voorgestelde nieuwbouw zou vlak naast hoeve De Wolff komen. De hoeve, gebouwd in 1603, is gemeentelijk monument. De nieuwe woning wordt significant groter dan de huidige en zou niet langer agrarisch gebonden hoeven te zijn. Het CHG heeft hiertegen een groot aantal bezwaren ingediend.

Meest omstreden vindt het genootschap de voorgenomen sloop van de bollenschuur die in 1908 tegen de oude hoeve is aangebouwd en in 1967 is uitgebreid. “Als de schuur gesloopt wordt en alleen hoeve De Wolff overblijft is enkel de 17e en 18e eeuw nog zichtbaar”, aldus het CHG in zijn brief. “De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw is dan gewist. Daarmee wordt een deel van de wordingsgeschiedenis van de Bollensreek ontkend. Ook zijn de veranderingen van de bollenschuur als gevolg van ontwikkelingen in techniek en logistiek in de bloembollencultuur dan niet langer zichtbaar”.

Onderzoek

Voordat een sloopvergunning wordt afgegeven wil het CHG de cultuurhistorische waarde en de bouwtechnische staat van de bollenschuur onderzocht hebben en de mogelijkheden laten onderzoeken voor herbestemming. Ook wil het CHG dat de schuur gemeentelijk monument wordt.

De protestbrief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek, te vinden op www.chg.duinenbollenstreek.nl, is mede geschreven uit naam van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en Keukenhof.

Foto: Hoeve De Wolff met aangebouwde bollenschuur.