Gereformeerde kerk Thesinge naar Stichting Oude Groninger kerken

De PKN-Gemeente Garmerwolde -Thesinge draagt op vrijdag 13 juli de gereformeerde kerk te Thesinge over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Daarmee heeft de SOGK 89 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in bezit.

Na de officiële overdracht wordt de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door de Stichting Dorpshuis Thesinge. Deze duurzame relatie garandeert volgens de SOGK dat het gebouw ook in de toekomst gebruikt kan worden voor kerk en dorp. De verpachte gronden van de kerk gaan eveneens naar de Stichting Dorpshuis.

Rijksmonumenten

De ‘Afscheiding’ van 1834 leidde in 1876 tot de bouw van de kerk en de pastorie. Indertijd als eenheid neergezet zijn beide gebouwen sinds 2001 rijksmonument ‘vanwege de gaafheid van hun tijd typische architectuur en de visuele en functionele samenhang’.

Kerk en pastorie zijn van cultuurhistorisch en architectonisch belang, herkenbaar door de karakteristieke vormgeving van hun eigen tijd en kerkelijke richting. De pastorie met zijn statige entree met bordes en dubbele deuren getuigt van status en prestige. Binnen zijn de spijlen van de trap gelijk aan de spijlen van de preekstoel. De pastorie is in 2002 verkocht aan particulieren.

Kerkinterieurs in Nederland

Het belang van de kerk vertaalt zich ook in een vermelding in de vuistdikke uitgave Kerkinterieurs in Nederland onder redactie van Museum Catharijneconvent en de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) uit 2016.

Het standaardwerk belicht de 100 meest opmerkelijke interieurs van kerken verspreid over het hele land en in alle gezindten. Voor deelname aan het project Het Grootste Museum van Nederland was vermelding in dit boek een van de voorwaarden. Dus dat biedt perspectief voor de kerk in Thesinge. Vier SOGK-kerken in Groningen doen al mee, mogelijk wordt dit de vijfde vertegenwoordiger in dit project in Groningen.

Weer bijeen

De gereformeerde kerk van Thesinge is sinds de bouw altijd in gebruik gebleven als gereformeerde kerk. In 1980 kwam het ‘Samen op Weg’-proces met de hervormde gemeente Thesinge-Garmerwolde op gang.

Vanaf 2005 is de kerk verenigd met die van Garmerwolde tot de Protestantse kerk Garmerwolde-Thesinge. Bijna anderhalve eeuw na de afscheiding kwamen de leden uit beide dorpen weer onder hetzelfde dak bijeen. Mei dit jaar is deze kerkelijke gemeente een nieuwe verbintenis aangegaan met de PKN-kerken van Stedum en Ten Post.

Afspraken

Op vrijdag de 13e juli worden in Thesinge belangrijke én duurzame afspraken gemaakt:

  • Het kerkgebouw blijft als monumentale parel bestaan in het centrum van het dorp en kan blijvend worden ingezet voor (kerkelijke) bijeenkomsten en andere activiteiten;
  • De exploitatie van het kerkgebouw wordt voor tien jaar gegarandeerd;
  • Stichting Dorpshuis wordt eigenaar van de grond onder en rondom het dorpshuis.

De middag markeert ook formeel het begin van de technische verduurzaming van het dorpshuis. Bijna twee jaar heeft het bestuur, in nauwe samenwerking met zijn technische commissie, voorbereidingen getroffen het dorpshuis (huiskamer) van Thesinge energietechnisch te verduurzamen. Die inspanningen resulteren in het ondertekenen van overeenkomsten met de uitvoerende aannemers/installateurs. Het gebouw wordt nog beter geïsoleerd, voorzien van 92 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie.

Foto: Gereformeerde kerk Thesinge, interieur (foto Duncan Wijting).