Groen licht voor vierentwintig duurzame projecten

De ministerraad heeft op voorstel van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met vierentwintig nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet.

Het betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ontwikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot modern en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein of een attractiepark ontwikkelen. De gemeenten lopen hiermee vooruit op de Omgevingswet.

De nieuwe projecten vormen de zogenoemde zestiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. In totaal maken al meer dan 150 gemeenten gebruik van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Voor duurzame en innovatieve projecten mogen zij tijdelijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving.

Efteling

Attractiepark De Efteling is continu in ontwikkeling en wil wegwijzers, bankjes, afvalbakken en andere kleine bouwwerken als een sprookjesboshuisje plaatsen.

De Crisis- en herstelwet maakt onder voorwaarden mogelijk dat het dit zonder vergunning kan doen. Ook stimuleert de regeling het toepassen van duurzame energiesystemen zoals zonnecollectoren. Een en ander maakt het park duurzamer en toekomstbestendig.

Ameland

Ameland wil dat het eiland in 2020 op duurzame manier in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Daarom kwam ter plaatse begin 2016 het zonnepark Ameland tot stand.

Door gebruik te maken van de instrumenten van de Crisis- en herstelwet bouwt het eiland één slim energienetwerk met de mogelijkheid energie op te slaan. Door het bestaande mijnbouwplatform Ameland Westgat op dit netwerk aan te sluiten en van elektriciteit te voorzien, stoot het platform dan geen co2 meer uit.

Al aan de slag

In de zestiende tranche worden achttien gemeenten toegevoegd aan het experiment bestemmingsplan verbrede reikwijdte. Het houdt in dat nu al 25 procent van alle gemeenten met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte werkt met mogelijkheden die straks terugkomen in de Omgevingswet.

Meer over de Crisis- en herstelwet op Omgevingswetportaal en Infomil.