Grootscheepse herontwikkeling Kasteel van Gemert

Het eeuwenoude Kasteel van Gemert wordt herontwikkeld tot o.a. hotel, conferentiecentrum, theater, restaurant, wintertuin, expositieruimte, een bed and breakfast met bruidssuite en wonen.

De Congregatie van De Heilige Geest heeft het imposante bouwwerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar Bas van de Laar met BL Huisvesting.

Kloostercomplex

Het kasteel pronkt prominent aan het Ridderplein in het centrum van Gemert. Het behoort tot de acht Brabantse kloostercomplexen bestaande uit herkenbare middeleeuwse gebouwen.

Het kasteel is gebouwd vanaf 1391 door de Duitse Ridderorde. Door de eeuwen heen kende het een roemruchte geschiedenis. Inmiddels behoort het tot het iconisch erfgoed van de provincie Noord-Brabant.

Toekomst

Na de afgelopen 627 jaar slechts enkele eigenaren te hebben gekend (w.o. de Duitse Orde, de familie Van Riemsdijk, de Jezuïeten en de Congregatie van de Heilige Geest), is het Kasteel van Gemert vanaf 29 juni dus in bezit van de familie Bas van de Laar met BL Huisvesting.

De grootscheepse herontwikkeling van het historisch erfgoed door BL Huisvesting moet het kasteel rijp maken voor een dynamische en levensvatbare toekomst. De herontwikkeling is volgens het bedrijf tevens gericht op versterking van de economische, maatschappelijke en toeristische positie van de provincie Noord-Brabant en Gemert in het bijzonder.

Maatwerk

Gebiedsontwikkelaar Bas van de Laar heeft naar eigen zeggen veel liefde voor monumentale gebouwen en historische kernen.

“Dat noodzaakt vrijwel altijd tot maatwerk, gebaseerd op een tweeledige basisfilosofie: geen concessies doen aan de kwaliteit en cultuurhistorische waarde en optimaal ontwikkelen voor de gebruiker. Daarbij willen we vooral sámen ontwikkelen met betrokken partijen, met oog voor de gebruikers en omgeving, want dat levert de hoogste blijvende meerwaarde op”.