Grote restauratie Huis te Warmond op til

Hendrick de Keyser, de landelijk werkende monumentenorganisatie, heeft het Huis te Warmond bij Leiden overgenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor een grote restauratie die de komende jaren plaats zal vinden.

De opknapbeurt van het imposante rijksmonument, met een begroting van ruim twee miljoen euro, is mogelijk gemaakt door een eigen investering van de vereniging en bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen, verschillende fondsen en de Stichting Huis te Warmond.

Historie

Huis te Warmond staat in een fraai landschapspark even ten noorden van Warmond, niet ver van Leiden en de Kaag.

De geschiedenis van het huis gaat terug tot de middeleeuwen toen het als kasteel bewoond werd door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond, onder wie het oude Hollandse geslacht Van Wassenaer-Duvenvoorde. Cornelis Pieter van Leyden, telg uit een puissant rijke Leidse regentenfamilie, liet vanaf 1774 het grillig gevormde eeuwenoude kasteel verbouwen tot neoclassicistisch zomerverblijf. De symmetrische, wit gepleisterde gevels verhullen een ratjetoe aan bouwdelen uit verschillende bouwfasen. Zo gaan in een van de torens restanten schuil van een middeleeuwse donjon. In het huis bleven de laat 18e-eeuwse interieurs grotendeels onaangetast bewaard met wandbetimmeringen, schouwen, schilderstukjes en verfijnde stucplafonds. Opmerkelijk is de ronde kamer in een van de hoekpaviljoens met voorstellingen in stucwerk van landschappen en jachtpartijen.

Restauratie

Het rijksmonument, dat vanaf de jaren zestig in appartementen wordt bewoond, is voor het laatst gerestaureerd in 1962-1963. Zesenvijftig jaar later verkeert het gebouw zowel uitwendig als inwendig in een kwetsbare staat.

Materialen hebben het einde van hun levensduur bereikt of zijn daar zelfs overheen, installaties zijn verouderd. Een en ander is van buiten te zien aan afbladderend pleisterwerk en scheuren in de gevels. De westelijke vleugel is recent aan de buitenkant hersteld maar het interieur moet nog worden aangepakt. De toestand van de rest van het grote gebouw verslechterde de laatste jaren snel. De overdracht van het huis door Stichting Huis te Warmond aan Hendrick de Keyser maakt restauratie en renovatie van het gebouw mogelijk, hetgeen gefaseerd zal worden uitgevoerd. Met de werkzaamheden wordt op korte termijn een begin gemaakt.

Eerst worden de gevels en daken hersteld, daarna de westelijke vleugel en de installaties. Vervolgens zijn de historische interieuronderdelen aan de beurt.

 Toekomst

Na de grootschalige opknapbeurt van Huis te Warmond blijft het huis voor een groot deel particulier bewoond.

Hendrick de Keyser wil het kunsthistorisch interessante gebouw echter voor een breder publiek ‘leesbaar en beleefbaar’ maken en daarmee beter verankeren in zijn omgeving. Het landschapspark rond het huis, eigendom van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, is al lang toegankelijk voor wandelaars maar na restauratie krijgt het tot nu toe gesloten huis daar meer verbinding mee. Zo komt er een Monument en Bed (vakantieverblijf) en een informatiepunt voor bezoekers in de westelijke vleugel. Op langere termijn wil Hendrick de Keyser een aantal vertrekken in vooral de middenbeuk een representatieve museale inrichting en functie geven.