Handhavingsverzoek om verval monumentale boerderij te stoppen

Heemschut Gelderland doet bij de gemeente Aalten een handhavingsverzoek om verval van de monumentale boerderij De Welsker in De Heurne te stoppen. Eigenaren hebben de hoeve ernstig verwaarloosd en willen het liefst sloop.

Sinds de laatste bewoners zijn overleden is de scholtenboerderij aan de Spekkendijk 26 nabij Dinxperlo in verval. De erfgenamen willen niets aan onderhoud doen. Dat is al langer een doorn in het oog van lokale bewoners, de historische vereniging Bewaar ‘t Olde, de gemeente Aalten, Heemschut Gelderland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Met de erfgenamen is veel overleg gevoerd, maar dat heeft volgens Heemschut tot niets geleid. In het verleden is alleen een aantal ramen dichtgetimmerd en zijn dakpannen weer op hun plek gelegd. Tijdens de laatste schouw in december 2016 stond opnieuw een aantal ramen open, zaten er gaten in het dak en waren ook de schuren er slechter aan toe. Reden voor de erfgoedvereniging de gemeente Aalten te verzoeken op te treden.

Wettelijke taak

Heemschut wijst op de wettelijke taak van de plaatselijke overheid te handhaven aangezien het niet is toegestaan zonder vergunning een rijksmonument in gevaar te brengen of aan te tasten volgens artikel 2.1. lid 1 sub f. Wabo in combinatie met artikel 11 van de Monumentenwet. Een en ander is geregeld in het overgangsrecht van de Erfgoedwet in artikel 9.1, eerste lid.

Het college van B en W van de gemeente Aalten is nu verplicht af te wegen of het wel of niet gaat ingrijpen. Mochten burgemeester en wethouders gaan handhaven, dan zullen ze van de eigenaren bouwkundige maatregelen moeten eisen die verdere aantasting van het rijksmonument doen stoppen. De gemeente is gehouden in een dwangsom aan te geven wat de eigenaren moeten herstellen.

Historie

Scholtenboerderij De Welsker is gebouwd in 1825. Het is een Gelderse variant van de T-boerderij. Naast het gebouw staat een veeschuur uit 1825 en een varkensschuur uit 1933. Ook die zijn beide rijksmonument.

Het voorhuis valt op door esthetische kwaliteiten zoals zorgvuldige detaillering van gevels, vensters en ramen. Het pand heeft verder een rijk uitgevoerd interieur met gaaf bewaarde indeling en details zoals de tegelvloeren. Het object heeft ensemble- en cultuurhistorische waarde als onderdeel van De Welsker als geheel. Om de boerderij ligt een groot akkercomplex.