Heemschut: “Behang Oud-Amelisweerd niet verplaatsen”

Erfgoedvereniging Heemschut pleit voor behoud op locatie van het behang van landhuis Oud-Amelisweerd in Bunnik.

Dit als reactie op vragen van raadslid Ellen Bijsterbosch (D66) aan het college van B en W van Utrecht. Verantwoordelijk wethouder Klein (eveneens D66) onderzoekt de kansen op herplaatsing in het Centraal Museum.

Volgens Heemschut behoort het landhuis tot de top-100 van meest belangrijke interieurs in ons land. De Erfgoedwet voorziet nadrukkelijk in de bescherming van exterieur – en interieur alsmede het ensemble van dergelijke monumenten.

Steun

Heemschut krijgt in haar standpunt steun van Emile de Bruijn, senior collections development registrar van de National Trust in Groot Brittannië. Deze deskundige bij uitstek deed onderzoek naar historisch Chinees behang in heel Europa.

Het feit dat Oud Amelisweerd twee kamers telt die met Chinees behang bekleed zijn is in Nederland uniek en ook zeldzaam in Europese context. “Het is bovendien een van de best bewaard gebleven exemplaren van dat type behang en daarmee van internationale allure. Het belang dat deze behangsels in hun historische context bewaard blijven is groot, evenals de authenticiteit en sense of place van deze plek”, aldus Heemschutdirecteur Karel Loeff.

In depot

De erfgoedvereniging benadrukt voorts dat de historische interieurs die ooit deel uitmaakten van de vaste opstelling van het Centraal Museum een aantal jaren geleden in depot zijn verdwenen. Reden temeer waarom zij hoopt dat burgemeester en wethouders van Utrecht de overwegingen om het behang op locatie te laten ter harte nemen.

Om historische interieurs meer en beter te beschermen en de waarde ervan onder de aandacht te brengen zou de inzet van het college van B en W volgens Heemschut in eerste instantie gericht moeten zijn op het terugbrengen van de in depot van het museum opgeslagen interieurs in de vaste opstelling van het museum.