Heemschut: Huize Ivicke ‘een van de meest bedreigde monumenten van Europa’

Het verwaarloosde Huize Ivicke in Wassenaar moet geplaatst worden op de lijst van zeven meest bedreigde monumenten van Europa. Dat vindt althans erfgoedvereniging Heemschut. “Dit is in Nederland hét voorbeeld van een bewust verwaarloosd monument”, meent directeur Karel Loeff.

De historische buitenplaats Ivicke is eigendom van de Muntendamsche Investerings Maatschappij, onderdeel van de beursgenoteerde onderneming Bever Holding. Gedurende jaren is er geen ontwikkeling rond restauratie en herstel van de villa, reden waarom de lokale overheid in Wassenaar maatregelen wil nemen. Daarbij kan de gemeente zich beroepen op de instandhoudingsplicht zoals die is vastgelegd in de Erfgoedwet.

Restauratie

Heemschut verklaart te hebben vernomen dat de eigenaar mogelijk wil overgaan tot restauratie, als er woningen mogen worden bijgebouwd. Directeur Karel Loeff van de erfgoedvereniging: “Dergelijke uitspraken en toezeggingen horen we echter al jaren. Ook het jaarverslag van Bever Holding rept over plannen en ideeën, maar geen van allen is tot op heden uitgevoerd”.

Behalve twijfels over de realiteitszin van de restauratieplannen zijn er volgens de erfgoedvereniging bedenkingen over het bijbouwen op de historische buitenplaats, die in zijn geheel beschermd is. “Voordat daarover onomkeerbare besluiten genomen worden door de gemeente, zal eerst advies over moeten worden ingewonnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed van de gemeente”.

Krakers

Krakers houden in de tussentijd een oogje in het zeil. “Deze bewoners laten in elk geval zien hart voor het pand te hebben”, zegt Loeff. Zonder tijdelijke bewoning vreest zijn vereniging dat de toestand van Ivicke snel verder achteruit gaat.

Deze week wordt de gemeenteraad van Wassenaar achter gesloten deuren geïnformeerd over de handhavingsplannen van de gemeente.

7 Most Endangered

Het 7 Most Endangered programma identificeert bedreigde erfgoederen en sites in Europa en mobiliseert publieke en private partners op lokaal, nationaal en Europees niveau om een rendabele toekomst te vinden voor deze sites. Het programma werd gelanceerd in 2013 door Europa Nostra