Heemschut: ´Lachspiegel´ niet welkom op Museumpark Rotterdam

mp

Erfgoedvereniging Bond Heemschut vraagt de gemeenteraad van Rotterdam het ontwerpbestemmingsplan Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen af te wijzen. Volgens de vereniging zou het gebouw een ernstige aantasting betekenen van de ruimtelijke kwaliteit van het Museumpark.

Het nieuwe Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen past qua schaal, verschijningsvorm en situering niet in het museumpark, oordeelt Heemschut. “De afwerking van de gevel (‘spiegelwand’) zal de werkelijke afmeting van ‘de kom’, vergelijkbaar met een woonflat van ongeveer 14 verdiepingen en qua doorsnee van 10 rijtjeshuizen, zeker niet doen verkleinen. De ‘lachspiegel’ geeft eerder een vertekende weergave van de omgeving, hetgeen de aanwezigheid van deze kolossale massa juist benadrukt in tegenstelling tot wat wordt beweerd”, aldus de erfgoedvereniging.

Weinig respect

Volgens Heemschut toont het plan weinig respect voor de geschiedenis van het Museumpark dat in de loop der jaren stapsgewijs door stadsuitbreiding is opgeslokt.

“Met deze forse nieuwbouw wordt niet alleen opnieuw een deel van het park opgeslokt, maar tevens van het deel van het park aan de zijde van Het Nieuwe Instituut (HNI) en de daarbij behorende vijverpartij afgesneden en min of meer tot onbestemde restruimte gemaakt. In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt een cultuurhistorische inventarisatie en worden de cultuurhistorische waarden van het gebied niet geborgd. Er is geen sprake van een evenwichtige belangenafweging”, aldus de erfgoedvereniging in een persverklaring.

Foto: Citypeek (CC)