Heerenveens koetshuis blijft monument

Het koetshuis van villa Woudoord in Heerenveen blijft gemeentelijk monument.

De bezwaren die door erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de werkgroep Oud-Heerenveen zijn ingediend tegen het besluit om de gemeentelijke monumentenstatus niet te verlenen, zijn gegrond verklaard en overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. Daarmee is het koetshuis voorlopig gered van sloop.

De villa Woudoord en het koetshuis zijn in 1908 als een geheel ontworpen door de beroemde architect K.P.C. De Bazel. Het ensemble vertegenwoordigt veel cultuurhistorische waarde, zeker in samenhang met de rest van de bebouwing van Woudoord.

Achterstallig onderhoud

Volgens de eigenaar verkeert het koetshuis echter in slechte staat en moet het daarom worden afgebroken. De drie erfgoedorganisaties bestrijden dat: de technische staat is huns inziens prima, er is alleen sprake van ernstig achterstallig onderhoud door de eigenaar.

Het traject van bezwaarmaken heeft maanden geduurd. Dat kwam omdat bleek dat het koetshuis in 2016 al tot gemeentelijk monument was verklaard. Een beslissing waar de gemeente Heerenveen op terug probeerde te komen.

Passende bestemming

Erfgoedvereniging Heemschut hoopt dat de eigenaar nu op zoek gaat naar een passende nieuwe bestemming voor het pand. Dit o.a. omdat de afgelopen maanden een geïnteresseerde is opgedoken, die het koetshuis wil verwerven.