Herbestemde Michaëlkerk in Blokker weer als nieuw

De restauratie van de voormalige Michaëlkerk in het West-Friese dorp Blokker is succesvol afgerond. Wethouder Samir Bashara (Erfgoed en Monumenten) heropent op vrijdag 19 oktober het door de Stichting Stadsherstel Hoorn opgeknapte godshuis, dat nu kantoren huisvest.

Tegelijkertijd wordt De Michaël van Westerblokker gepresenteerd, deel 20 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn, geschreven door Laura Jonkhoff. Dit rijk geïllustreerde boek behandelt de bouw van de kerk, de verbouwingen, reparaties en restauratie. Bovendien wordt de lange geschiedenis van de H. Michaëlparochie beschreven, evenals de voortslepende twist tussen Wester- en Oosterblokker voorafgaand aan de bouw van de kerk.

Achtergrond

Het kerkgebouw aan de Westerblokker dat al decennia zijn religieuze functie heeft verloren, stond sinds de eeuwwisseling leeg. Daarmee begon het verval. De Stichting Stadsherstel Hoorn kon dat niet aanzien en kocht het voormalige godshuis in 2013. Een jaar later werd een reconstructie van de in 1972 verdwenen torenspits teruggeplaatst en werd de voorzijde van het gebouw gerestaureerd.

Mede dankzij een crowdfundingactie voor herstel van het leistenen dak en met steun van de plaatselijke overheid, ging november vorig jaar de laatste fase van de opknapbeurt van start.

Architect en aannemers

TPAHG Architecten uit Hoorn werkte de restauratie en herbestemming uit in nauwe samenwerking met de Stichting Stadsherstel Hoorn. Aannemersbedrijf Pronk Bouw uit Warmenhuizen en Installatiebedrijf Ouwehand uit Heerhugowaard klaarden vervolgens het opknapkarwei.