Herbestemming kerk en pastorie Afferden

image-1568964

Het Gelders Genootschap en bureau Nibag hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van de Sint-Victor en Gezellenkerk en pastorie in Afferden, gemeente Druten. Het onderzoek is voor een belangrijk deel gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van een landelijke regeling.

De betrokken partijen (de gemeente Druten, de provincie Gelderland, de parochie H. Franciscus en Clara en het bisdom Den Bosch) hebben recent in het noodzakelijke onderhoud van de kerk en de pastorie geïnvesteerd. De werkzaamheden aan het godshuis zijn begin dit jaar voltooid. Die aan de pastorie werden medio september opgeleverd.

Geen erediensten meer

Volgens Het Gelders Genootschap is het zaak voor het hele complex een duurzame nieuwe bestemming te vinden, aangezien de kerk binnen afzienbare termijn aan de eredienst wordt onttrokken. Het haalbaarheidsonderzoek wordt beschouwd als eerste belangrijke stap in dit traject.

Door Het Gelders Genootschap en Nibag zijn de randvoorwaarden voor herbestemming onderzocht: bouwtechnische staat, marktverkenning en bouwhistorische verkenning. Hieruit vloeien scenario’s voort voor uiteenlopende nieuwe functies. Voor de pastorie zijn appartementen, kantoor en eengezinswoningen denkbaar. De kerk zou als multifunctionele ruimte kunnen worden gebruikt.

Behoud hele ensemble

Uitgangspunt is behoud van het hele ensemble, mede vanwege de cultuurhistorische waarde (rijksmonumenten) van de gebouwen en de identiteitsbepalende betekenis voor de kern Afferden.

Het rapport concludeert dat herbestemming en exploitatie van het godshuis en de pastorie lastig wordt gezien de noodzakelijke investeringen in vooral het onderhoud van de kerk en de kosten van een verbouwing. Daarbij heeft het hele complex vanuit cultuurhistorisch oogpunt evidente waarden wat beperkingen oplegt aan herbestemming. Het Gelders Genootschap acht het daarom zaak op zoek te gaan naar een liefhebber, die het ensemble met veel passie en zelfwerk wil aanpakken.