Herinrichting dienstvertrekken Museum Huis Doorn

Museum Huis Doorn gaat zijn museale opstelling uitbreiden. Vanaf voorjaar van 2020 zullen zeven dienstvertrekken uit de keizerlijke bewoningstijd voor publiek te zien zijn.

De vertrekken bevinden zich op de zolder van Huis Doorn. Naast de ‘upstairs’ interieurs van de keizer wordt de openstelling hierdoor aangevuld met de ‘downstairs’ dienstvertrekken.

Authentieke inrichting

Bijzonder is dat de inrichting van de dienstvertrekken grotendeels authentiek zal zijn.

Dit omdat veel van de oorspronkelijke huisraad in depot bewaard is gebleven en uit historische inventarissen bekend is hoe de dienstvertrekken waren ingericht. Niet alleen meubels, maar ook persoonlijke items en een enkel personeelsuniform maken straks deel uit van de nieuwe presentatie.

Verhalen van personeelsleden

Onderdeel van het herinrichtingsproject is een onderzoek naar het personeel dat in dienst was van de Duitse ex-keizer Wilhelm II.

De focus ligt op de persoonlijke verhalen, wat er nodig was om een huishouden in een groot landhuis draaiende te houden en hoe de sociale verhoudingen lagen.

Foto: Interieur van dit dienstvertrek, er woonde een kamermeisje, wordt op het ogenblik gereconstrueerd (foto Theo Scholten).