Oorspronkelijk cultuurlandschap in ere hersteld

Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben kwekers uitgekocht en kassen laten slopen zodat het historische cultuurlandschap van de Duivenvoordercorridor kan worden hersteld.

Het gebied moet volgens beide gemeenten zijn open, groene karakter terugkrijgen. Daarin past naar hun inzicht ook de bouw van het Landgoed van Roosenhorst: statige, duurzame woningen en appartementen die zijn geworteld in de cultuurhistorie van de streek.

De Duivenvoordercorridor tussen Leidschendam en Voorschoten is een van de weinige plekken aan de Nederlandse kust waar strandwallen zichtbaar zijn die een paar duizend jaar geleden ontstonden toen de zee zich terugtrok. Het is ook een gebied dat eeuwen geleden al gekenmerkt werd door landgoederen en statige buitenhuizen.

Rijkdom terug

Door sloop van de kassen komt deze verborgen rijkdom naar verwachting terug. Denk aan 18e-eeuwse vijvers, hakhoutbosjes, een boerderijenlint en oprijlanen van buitenplaatsen.

Om deze ‘groene’ corridor te bekostigen worden op bepaalde locaties duurzame en zelfvoorzienende huizen gebouwd. Voor Voorschoten zijn dat Roosenhorst, Noortveer, Haagwijk en Oranjepolder, voor Leidschendam-Voorburg de Vlietvoorde, Noorthey en Leythof; namen die herinneren aan elitaire zomerhuizen die er vroeger stonden.

Prijsvraag

Het bouwen van woningen in dat bijzondere landschap was niet zonder controverse, juist vanwege het historische karakter en het uitgangspunt om verrommeling tegen te gaan. Daarom schreef de gemeente Voorschoten een prijsvraag uit met strenge criteria.

Het ontwerp van Vink Bouw voor Roosenhorst voldeed aan alle vereisten. Verantwoordelijk wethouder Marcel Cramwinckel: “Het is belangrijk dat de ontwikkeling van Roosenhorst bijdraagt aan herstel van het cultuurlandschap en dat kenmerkende elementen van dat landschap in het plan terugkomen. Het onafhankelijke Q team bewaakt die kwaliteit. Omwonenden en belanghebbenden zijn betrokken bij de uitwerking”.

Buro Sant en Co is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan en het landschapsontwerp, Atelier PRO neemt de architectuur van de huizen voor zijn rekening.

Soorten woningen  

Volgens landschapsarchitect Paul Plambeck van Buro Sant en Co wordt Roosenhorst een kleinschalige woonwijk met aan de zeezijde het duinlandschap en aan de andere zijde de Vliet met daarachter het Hollandse veenweidenlandschap.

“Het geheel is opgedeeld in ‘vier kamers’, ontstaan door het oude slotenpatroon weer terug te brengen. Er zijn verschillende soorten huizen ontworpen, geïnspireerd op de bebouwing in de omgeving. Dat hebben wij vertaald naar een modern landhuis met appartementen, vrijstaande villa’s van hout en riet in de Bosrand, twee-onder-een kap woningen in de Boomgaard en geschakelde baksteenhuizen in het Lint”.

Landhuis met appartementen    

Volgens Marieke Klijn, projectontwikkelaar van Vink Bouw, wordt het geheel een modern landgoed met een landhuis met appartementen met weids groen uitzicht, een bosrand met hakhout en een boomgaard met fruit, net zoals de landgoederen van vroeger.

“Maar wel modern door de smaakvolle architectuur en hoogwaardige afwerking en omdat het zelfvoorzienend is in energie. Het landhuis en de woningen worden ontwikkeld volgens het zogenoemde nom-principe (nul-op-de-meter). Alle appartementen hebben een ligplaats voor een boot; het vaarwater voor de deur is verbonden met de binnenstad van Leiden”.

Na de zomervakantie wordt begonnen met de bouw. Er zijn nog appartementen te koop in het landhuis en een paar villa’s in de Bosrand.

Duurzaam en ecologisch

Alle huizen in Roosenhorst zijn energieneutraal en hebben geen gasaansluiting. Energie uit de natuur (zon, lucht, bodem) wordt benut voor het verwarmen, verkoelen en ventileren van de huizen.

Er worden louter natuurlijke materialen gebruikt. Auto’s worden in garages geparkeerd. Het regenwater van de woningen wordt in de tuin opgevangen of direct via de watergangen afgevoerd.

De ecologische oeverkanten en de aanplant van inheemse beplanting trekken straks naar verwachting libellen, bijen, vlinders, boomklevers en andere (water)diersoorten aan. www.roosenhorst.nl