Hoge Berg op Texel Icoonlandschap

Met enig ceremonieel is zaterdag 14 september op het erf van schapenboerderij De Wadden op Texel het logo onthuld van de tuunwallen Hoge Berg tot Icoonlandschap.

Ter afsluiting van een weekeindelang Monumentendag hadden zich ter plekke rond 15.00 uur circa tweehonderd belangstellenden verzameld. De bijeenkomst kreeg extra cachet door het optreden van bazuingezelschap Het Woud der Verwachting.

Logo

Het logo Icoonlandschap De Hoge Berg omvat twee schapen, tuunwallen, een schapenboet, een scholekster en een kerktoren. Borden met het beeldmerk zijn op Texel inmiddels langs een aantal toegangswegen geplaatst.

Perceelafscheidingen

Tuunwallen, tuunwoallen op zijn Tessels, zijn karakteristieke perceelafscheidingen, bestaand uit opeengestapelde graszoden.

Vroeger zorgden ze ervoor dat het vee het land van de buurman niet kon bereiken. Naast die praktische functie, hebben tuunwallen ecologische waarde. Er groeien bijzondere plantensoorten, waar op hun beurt tal van verschillende insecten op afkomen.

Volgens Siebold van Breukelen, coördinator van de Lieuw Texel, zijn tuunwallen vroeger met de hand aangelegd. “Tegenwoordig maakt een machine kilometers”.

In de komende MONUMENTAAL, verkrijgbaar vanaf vrijdag 11/10, een uitvoerige reportage.