Hoop voor korenmolen Rembrandt in Kilder

korenmolen - monumenten - monumentaal

Bij voldoende financiële steun uit particuliere bron draait de voormalige korenmolen Rembrandt in Kilder (gemeente Montferland) eind dit jaar als ooit tevoren. De restauratie van het rijksmonument is op het ogenblik in volle gang.

Onlangs is de bij molenbouwers William en Peter Coppes in Bergharen vernieuwde molenkap met riet uit Denemarken gedekt. Verwacht wordt, dat de nieuw beklede kap binnen afzienbare tijd omhoog kan. De wieken van de Rembrandt moeten echter nog worden gefinancierd.

In verval

Na veertig jaar stilstand was de Kilderse molen, die in afwachting van restauratie in 1988 is onttakeld, danig in verval geraakt. Rot, roest en houtworm hadden in het ontwiekte bouwwerk stevig huisgehouden.

Het ingrijpende opknapkarwei tot maalvaardige molen, waarmee voorjaar 2014 een begin is gemaakt, vergt volgens eigenaar Vincent Horsting in totaal circa vier ton. De provincie Gelderland betaalt driekwart van de kosten en ook vereniging De Hollandsche Molen en het Prins Bernhardt Cultuurfonds hebben geld toegezegd. Het nog bestaande gat in de begroting, naar schatting een kleine 50.000 euro, moet met giften en bijdragen uit fondsen worden gedicht.

Orkaan

De ronde stenen beltmolen Rembrandt, die in 1882 is neergezet als opvolger van een houten achtkant uit 1854, werd op 10 augustus 1925 verpletterd door de beruchte orkaan en een jaar later herbouwd. Na de cycloon is voor herstel de kap aangekocht van een molen in Hazerswoude.