Archeologen leggen jachtkampen uit Steentijd bloot

jachtkampen-bij-kampen

Een team van dertig archeologen heeft in het toekomstige Reevediep bij Kampen een groot aantal prehistorische jachtkampen uit de Midden-Steentijd (circa 10.000 – 5300 v. Chr.) blootgelegd en dat levert nieuwe inzichten op. Voor het eerst werden in Noord-Nederland pijlpunten aangetroffen, die tot nu toe voornamelijk beneden de rivieren zijn opgegraven.

Uniek is de vondst van een hut of omheining die rond een van de concentraties vuursteen moet hebben gestaan. Verder werden schillen van hazelnoten aangetroffen, voedsel voor de prehistorische mens, die hier tijdelijk verbleef. De opgraving, in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, is deze week afgerond.

Dekzandlandschap

Voor de jaartelling bestond de omgeving van Kampen uit een dekzandlandschap waar prehistorische bewoners tijdelijke kampen bouwden. Hier was het hoog en droog wonen, dicht bij het water. Men viste, joeg en verzamelde er vruchten en zaden.

Archeologen vonden er duizenden stukken vuursteen, werktuigen maar ook splinters. Wat wijst op een productieplaats. Ook is bot, oker en natuursteen aangetroffen. Het overgrote deel van de vondsten is te dateren in de Midden-Steentijd.

800 haardkuilen

De aanwezigheid van vele haardkuilen – er zijn er meer dan 800 geteld – duidt op bivak van de prehistorische mens op deze plek. Daarin lagen houtskoolresten, verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten, waaronder doppen van hazelnoten. Nader onderzoek zal naar verwachting meer informatie over het genuttigde voedsel opleveren. Enkele vondsten stammen uit de overgangsperiode van de Midden-Steentijd naar de Nieuwe Steentijd, een periode waarin de oorspronkelijk rondtrekkende jagers-verzamelaars overgingen tot meer permanente bewoning en later naar een boerenbestaan.

Precisiewerk

De opgraving van de prehistorische vindplaats is nauwkeurig werk. Het historisch materiaal werd aangetroffen, net ten oosten van de viaducten van de Hanzelijn en de N50. Een aantal locaties met concentraties vuursteen is in kleine vakken opgedeeld en alle grond daaruit is in bakken geschept en gezeefd. Zo kunnen de kleinste stukken vuursteen en etensresten, zoals de verkoolde hazelnootdoppen, ook gevonden worden.

Reevediep

De vindplaats werd ontdekt bij onderzoek in het Reevediep, een hoogwatergeul die in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel tussen de IJssel en het Drontermeer wordt aangelegd, door Isala Delta. Het afgelopen jaar hebben Isala Delta en ADC ArcheoProjecten langs dit tracé alle archeologische sporen in kaart gebracht. Er zijn resten uit verschillende periodes aangetroffen. De opgraving is een van de drie vindplaatsen, die zijn opgegraven. Drie andere mesolithische vindplaatsen zijn of worden nog afgedekt door een nieuwe dijk of blijven behouden door planaanpassing. Zettingsonderzoek door de TU Delft heeft aangetoond dat de archeologische resten onder de dijk goed bewaard blijven, zodat de vindplaatsen veilig onder het dijklichaam kunnen blijven liggen.

Foto: Opgraving Midden-Steentijd bij Kampen.