Icoon monumentenzorg vervroegd met pensioen

Foto-Jan-3

Jan van de Voorde neemt in 2015 afscheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij gaat met vervoegd pensioen. Van de Voorde, in veel opzichten een boegbeeld voor de rijksdienst, heeft ruim 17 jaar bij de RCE gewerkt.

Het erfgoedveld en de rijksdienst hebben de afgelopen tijd grote veranderingen doorgemaakt. Van de Voorde heeft daarbij een markante en zichtbare rol vervuld in diverse functies, van hoofd regio Zuid tot plaatsvervangend directeur.

Tal van monumenteigenaren, gemeenteambtenaren en anderen die zich vanuit hun professie met (vooral) gebouwd erfgoed bezighouden, kennen de scheidende RCE-functionaris als de man van de vele restauratie- en instandhoudingsregelingen die de afgelopen 17 jaar de revue zijn gepasseerd.

Van de Voorde heeft in eerste instantie bekendheid verworven bij de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist. Tijdens de fusie met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en later met het Instituut Collectie Nederland, heeft hij op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de huidige Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Van de Voorde, Zeeuw in hart en nieren, is nooit verhuisd naar Zeist of Amersfoort, maar altijd ‘zijn’ Middelburg trouw gebleven. Vanuit zijn woonplaats hoopt hij de komende jaren zijn ervaring in de monumentenzorg op een of andere wijze te kunnen blijven benutten.