Immaterieel erfgoed op penningen Koninklijke Nederlandse Munt

In het Openluchtmuseum in Arnhem is op maandag 25 juni een serie penningen geïntroduceerd, speciaal gewijd aan immaterieel erfgoed. De eerste penning betreft het Ambacht van Molenaar.

Namens de Koninklijke Nederlandse Munt overhandigde Sander Knol het eerste exemplaar aan Erik Kopp, voorzitter van het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

UNESCO

Het Ambacht van Molenaar werd in 2017 als eerste Nederlandse traditie geplaatst op UNESCO’s Representatieve Lijst ter Bescherming van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid.

Immaterieel erfgoed zijn sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed (afgeleid van de omschrijving in het UNESCO-verdrag).

Crowdfunding

Veel Nederlandse uitingen zijn bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. In samenwerking met betrokken erfgoedgemeenschappen heeft de Koninklijke Nederlandse Munt een aantal ervan gekozen voor de nieuwe reeks.

Een deel van de verkoopopbrengst is bestemd voor betrokken erfgoedgemeenschappen, die zich zelf ook actief inzetten voor de verkoop: een eigentijdse vorm van crowdfunding.

Dit jaar nog twee

De komende jaren zullen drie tot zes vormen van immaterieel erfgoed worden opgenomen in de serie. Dit jaar volgen er in ieder geval nog twee, in september en december, beide gewijd aan ambachtelijke vaardigheden.

De penningen zijn te koop bij de betrokken erfgoedgemeenschappen en via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt (de eerste penning vanaf 19 juli 2018) via https://www.knm.nl/penningen/nl/page/2197/. De prijs is 15 euro (inclusief BTW).