Impuls voor zichtbaarheid en gebruik digitaal erfgoed

Nederland is rijk aan digitaal erfgoed. Het kabinet Rutte III stelt dit jaar en in 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het gebruik ervan te stimuleren.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie slaan de handen ineen en hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd samen nieuwe gebruiksvormen tot stand te brengen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten.

Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Die databases en archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen.

Extra middelen

Inmiddels heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de basis gelegd voor duurzame digitale beschikbaarheid van erfgoed.

De extra middelen die het kabinet in 2019 en 2020 vrijmaakt zijn specifiek bedoeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitale archieven en collecties te vergroten. De gezamenlijke doelstelling van de regelingen bij de drie fondsen is een breed publiek een nieuwe kijk te geven op de waarde van ons digitaal erfgoed Zo ontstaan bijzondere ervaringen en inspirerende verhalen, die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

Elk vanuit eigen invalshoek

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit een eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel.

Daarmee kiezen ze voor een brede impuls aan het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen.

De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

Financiering

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 3,5 miljoen euro voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. De middelen worden gelijk verdeeld over de drie deelnemende fondsen.

Foto: Jan Lagas, ELO – via Erfgoed Leiden.