Ministers sturen bericht aan duikend Nederland

In een brief aan sportduikers leggen de ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) uit wat wel en niet mag als op scheepswrakken gedoken wordt. Dezelfde brief is op 3 juli aan de Tweede Kamer gezonden.

In de brief schetsen de bewindsvrouwen ook de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Behalve dat de Erfgoedwet is aangescherpt om maritiem erfgoed beter te beschermen, is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in de onderwaterarcheologie geïntensiveerd.

De brief is te lezen via de website van de Tweede Kamer.