Interieur kerk Harkstede weer in gebruik na restauratie

Na grootschalige restauratie van het interieur wordt de kerk van Harkstede, een van de leden van de Groninger Kerkenfamilie, op vrijdag 29 maart weer in gebruik genomen.

De afgelopen negen maanden is na verwijdering van slecht muurverfwerk in het bouwwerk een nieuwe witkalklaag aangebracht. Bovendien zijn de vloeren hersteld en zijn het snijwerk en het decoratieschilderwerk opgeknapt, inclusief bijzondere elementen als het gedenkbord en de gebrandschilderde raampjes in de voormalige bibliotheek.

Nu de opknapbeurt aan het interieur is afgerond, volgt dit voorjaar groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk. De komende tijd worden het metsel- en het voegwerk en het schilderwerk aangepakt. Dat karwei wordt naar verwachting nog voor de zomer afgerond.

Museumkerk

Tegelijk met de restauratiewerkzaamheden zijn aanpassingen aan het verwarmingssysteem en het installatiewerk uitgevoerd. Dit om het gebouw voor de toekomst geschikt te maken als ‘museumkerk’.

Rode draad in de ‘museumkerk’ zijn leven en werk van stichter Henric Piccardt. De opmerkelijke architectuur, de veelheid bijzondere en waardevolle ornamenten en het Schnitger-orgel vertellen samen het verhaal van de Nederlandse avonturier. De bouw van de kerk wordt beschouwd als het hoogtepunt in zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

OVT Restauratiearchitecten stelde een restauratieplan op voor de aanpak van het interieur. Het werk is uitgevoerd door aannemer Jurriens, Gildestucadoors, Schildersbedrijf de Graaf, installatiebedrijf Kloeze, meubelrestaurateur Richard Meulenbeek en restauratieschilders Veldman en Veltman.

Henric Piccardt

Henric Piccardt (Woltersum, 25 maart 1636 – Harkstede, 6 mei 1712) was een Nederlands avonturier, diplomaat, syndicus (van ‘Stad en Ommelanden’) en borgheer van de Fraeylemaborg, Klein Martijn en De Ruthen.

Kern van het toekomstige herbestemmingsplan is dat de kerk van Harkstede zelf museum wordt; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als gebouw waarin een museum wordt gehuisvest. Wat men te zien krijgt, is een reconstructie van de situatie en sfeer ten tijde van bouwheer Henric Piccardt. De doelen waartoe hij de kerk bestemde (kerk, grafkelder voor de familie, werk- en ontvangstruimte, privébibliotheek en het Schnitger-orgel) zijn daarbij leidraad.

Foto: Entree van de kerk van Harkstede.