Interieur kerk Oosterwijtwerd wordt grondig aangepakt

kerk

Onlangs is een begin gemaakt met de restauratie van het interieur van de romaanse kerk in het Groningse dorp Oosterwijtwerd. Het bijzondere historische binnenste van de 12e-eeuwse Mariakerk verkeert in slechte staat. Het godshuis behoort tot de oudste bakstenen kerken in de provincie Groningen. Vensters uit vooral de 17e en 19e eeuw bieden zicht op een interieur dat overwegend in juist die tijdvakken tot stand kwam.

Achteruit

De buitenkant van de kerk is in 1992 gerestaureerd maar het interieur is toen niet aangepakt. In de loop van de jaren zijn diverse historische interieurstukken, herenbanken, koorafscheiding, het stuk- en schilderwerk en de vloeren sterk achteruitgegaan. Doordat in het verleden weinig ingrepen aan het bijzondere interieur zijn uitgevoerd, is dat voor het grootste deel nog in originele staat. De onderhoudsstaat is nu echter zo erbarmelijk dat grondige opknapbeurt noodzakelijk is om het te behouden voor de toekomst.

Plan

Holstein Restauratie Architecten stelde een restauratieplan op met terughoudendheid als uitgangspunt. Dit om het originele materiaal en de sfeer in de kerk zo min mogelijk aan te tasten. Een bijzondere charme van het godshuis is immers juist de zichtbaarheid van het tijdsverloop. Kortom: verval. Een kwalificatie als ‘sfeervol’ wordt door bezoekers niet zelden in de mond genomen.

Partijen

De restauratie wordt uitgevoerd door aannemer Vuurboom, metsel- en voegwerk restaurateur Peter de Vries, meubelrestaurateur Polhuijs van den Ouweland, natuursteenbedrijf Veenstra, schilder- en stukwerkrestaurateur Engelhard Velthuis, installatiebedrijf Stol en orgelmaker v.d. Putten. Met de opknapbeurt wordt meteen ook de schade veroorzaakt door de aardbevingen, vooral aan het stuc- en metselwerk, verholpen. Het karwei is naar verwachting na de bouwvak 2015 afgerond.