Interieur kerk Termunten grondig op de schop

Het interieur van de kerk van Termunten in de provincie Groningen wordt op het ogenblik ingrijpend opgeknapt. Vooral het stuc- en schilderwerk en de glas-in-lood ramen van het gebouw verkeren in dusdanig slechte staat dat grondige restauratie noodzakelijk is. De klus, uitgevoerd door werknemers van Bouwbedrijf Dijkstra De Graaf, moet begin april 2019 zijn geklaard.

Door de ligging direct aan de Eems is de kerk in de loop van de eeuwen regelmatig getroffen door stormvloeden en oorlogshandelingen. Van de grote in oorsprong 13e-eeuwse kruiskerk restten in de 17e eeuw weinig meer dan de vieringtravee en het koor – de omvang van het huidige bouwwerk.

De vrijstaande middeleeuwse toren stortte in de 19e eeuw in. Een laatste calamiteit trof de Ursuskerk tijdens de bevrijding in april 1945. Bij de gevechten om de ‘Delfzijl Pocket’ werd het gebouw in brand geschoten. Het interieur ging daarbij geheel verloren. Intensief herstel van de kerk had plaats in de jaren 1948-1951.

Restauratieplan

Inmiddels domineren steigers weer het interieur van de kerk. De werkzaamheden betreffen een technische, conserverende restauratie. Door Kijlstra-Brouwer restauratiearchitecten is een plan opgesteld om de kerk terughoudend op te knappen.

De dunne stuclaag die is aangebracht bij het herstel van het gebouw omstreeks 1950 is in de loop van de jaren door zout-uitbloei te hard geworden en zorgt voor vochtophoping in de muren. De laag bladderde af, regelmatig sprongen er zelfs stukken uit, en her en der groeiden algen. De muren worden nu gestraald zodat nieuw stucwerk kan worden aangebracht. Verder zijn de glas-en-loodramen uit hun sponningen gehaald om gerestaureerd te worden. Ook is de verwarming van de kerkbanken verwijderd: hierin was asbest verwerkt. Rond de kerk wordt nieuwe drainage aangebracht.

Foto: Het interieur van de kerk Termunten stat in de steigers (Jelte Oosterhuis/SOGK).