Jarig SOGK heeft eigen bomenfonds

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een nieuwe loot aan haar 50-jarige stam: het Gouden Bomenfonds. Daarmee wil de stichting de kwaliteit van groen op haar historische kerkhoven herstellen door aanplant van nieuwe, resistente bomen, herstel van belangrijke padenstructuren en beeldbepalende floragroepen.

De SOGK beheert en onderhoudt al een halve eeuw naast tientallen kerken en synagogen diverse bijzondere historische kerkhoven. Die zijn niet alleen van waarde vanwege de vele, vaak monumentale graven en grafstenen, maar ook door de prachtige bomen en boomgroepen en andere opmerkelijke flora en fauna.

Bedreigingen

Helaas worden de historische kerkhoven ernstig bedreigd door vernietigende schimmels, essentaksterfte en woekering van planten die de biodiversiteit aantasten.

Een en ander heeft geleid tot grootschalig, ingrijpend snoeiwerk en het massaal kappen van aangetaste bomen en singels. Het Gouden Bomenfonds moet de kwaliteit van het groen verder verbeteren.

Aanzet

Een mooie aanzet voor het fonds kreeg de SOGK onlangs als verjaardagscadeau tijdens haar 50-jarige jubileumviering in de Der Aa-kerk van Groenvoorziening Van der Werf. Het bedrijf bood de stichting een zogenoemde ‘boomvoucher’ aan, inclusief het maken van plantgaten, boompalen, boombanden en bemesting.

Groenvoorziening Van der Werf heeft de boomsoort (een ‘goudkleurig’ exemplaar) bepaald, de stichting kiest mettertijd het kerkhof. De keuze qua boomsoort is gevallen op een Fagus sylvatica Dawyck Gold (Gele Zuilbeuk). Het gevaarte wordt in het najaar op een van de SOGK-kerkhoven geplant.

Foto: Kerkhof Marsum (foto:Terug naar het begin/David Vroom).