Kabinet Rutte III waardeert cultuur met flinke investeringen

Met flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijven. Het kabinet Rutte III investeert structureel 80 miljoen euro in cultuur. Voor erfgoed en monumenten komt de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar.

Van Engelshoven (foto): “Met deze investeringen wil ik de cultuursector laten floreren. Nieuwe generaties moeten kunnen doorbreken en ik wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Ook wil ik investeren in monumenten voor een mooie leefomgeving. Onze cultuur verdient het in volle bloei te staan”.

Ruimte voor toekomstige top

De afgelopen jaren was de ruimte voor de ontwikkeling van de toekomstige top beperkt. Nu wil de bewindsvrouw talentvolle makers vrij baan geven verder te groeien. Er komt een nieuw gezamenlijk talentprogramma bij de cultuurfondsen.

Van Engelshoven: “We hebben in Nederland gezelschappen, symfonische orkesten en musea van grote kwaliteit. Zij dragen bij aan ons rijke kunstlandschap en zijn en blijven belangrijk. Daarnaast wil ik nieuwe groepen makers de kans bieden in de voorhoede te komen. Met die nieuwe generatie vergroten we de diversiteit van het culturele leven. De nieuwe generatie spreekt een eigen taal, heeft eigen verhalen en spreekt het publiek van nu aan”.

De cultuursector werkt aan goed werkgeverschap, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Daar hoort een redelijke beloning bij. Dit jaar ondersteunt het kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.

Erfgoededucatie

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van jongs af aan meedoen aan cultuur; het maken of er gewoon van genieten”, vindt minister Van Engelshoven.

Ze maakt het daarom mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum kunnen bezoeken. Ook wordt geïnvesteerd in muziekonderwijs, zo kunnen nóg meer scholen goed muziekonderwijs gaan geven. Op het ogenblik maken al ruim 1.000 scholen gebruik van een subsidieregeling; die wordt uitgebreid naar 1.600 scholen.

Bovendien worden scholen uitgedaagd met hun leerlingen cultuur te bezoeken die schuurt. Het jeugdtheater, de jeugdfilm en kinderboeken uit Nederland hebben een sterke reputatie als het gaat om confrontatie met andere zienswijzen. Rutte III investeert extra in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen.

Monumenten

Voor erfgoed is de komende jaren 325 miljoen extra beschikbaar, zodat ook toekomstige generaties ervan blijven genieten en het blijven beleven. Het kabinet zet dan ook in op toegankelijkheid van monumenten.

Van Engelshoven: “Monumenten, landschappen en historische gebouwen zijn herkenbare bakens in een veranderende omgeving. Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, wie we zijn en welke ontwikkeling we doormaken. Het is belangrijk die monumenten door te geven aan toekomstige generaties”.

Zo krijgen burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid zelf het initiatief te nemen voorstellen in te dienen voor behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving.

Het kabinet investeert in de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, met speciale aandacht voor monumentale kerken. Er is geld beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten.

Ook wordt er geld vrijgemaakt om de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties te verbeteren. Ontwerptekeningen van Nederlandse architecten worden bijvoorbeeld gedigitaliseerd.

Tot slot vult Rutte III de komende jaren het budget van het Nationaal Aankoopfonds aan. Dit fonds is – na de aankoop van Rembrandts Marten en Oopjen – vrijwel leeg. Grote aankopen van nationale betekenis blijven zo ook in de toekomst mogelijk.

Nieuwe periode basisinfrastructuur

In 2021 begint de nieuwe subsidieperiode van de culturele basisinfrastructuur. Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur nodigt het kabinet andere overheden uit om in voorbereiding op deze nieuwe periode stedelijke en regionale profielen op te stellen. Voor de nieuwe periode zullen de overheden een gezamenlijke adviesaanvraag doen bij de Raad voor Cultuur.

Met het culturele veld en de Raad voor Cultuur vindt het kabinet het belangrijk dat toekomstige plannen niet van bovenop worden vormgegeven, maar aansluiten bij de kracht en ontwikkelingen in het culturele veld zelf.

In het oog springende investeringen

  • Het kabinet investeert dit jaar 30 miljoen euro in restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, waaronder kerken. Ook de komende jaren is extra geld beschikbaar;
  • Voor 2018 ligt bovendien 30 miljoen klaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, via het Revolving Fund Plus;
  • Het museaal aankoopfonds wordt in 2018 aangevuld met 25 miljoen euro. In de komende jaren volgt nog 25 miljoen;
  • Voor monumenten in Groningen stelt het kabinet de komende jaren 15 miljoen beschikbaar;
  • Talentvolle makers worden via een nieuw gezamenlijk programma bij de cultuurfondsen ondersteund. Het kabinet investeert nog dit jaar 2,7 miljoen. Dat bedrag loopt op tot 4,9 miljoen in 2019 en verder;
  • Met een investering van 2,1 miljoen euro in 2018 maakt het kabinet het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Dat bedrag groeit naar 4,9 miljoen in 2019 en verder;
  • Het kabinet wil dat nog meer scholen goed muziekonderwijs kunnen geven. Met een eenmalige investering van 5 miljoen wordt de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs verdubbeld;
  • Het Nieuwe Instituut krijgt dit en volgend jaar 5,5 miljoen om de ontwerptekeningen van Nederlandse architecten te digitaliseren;
  • Scholen worden uitgedaagd ook cultuur te bezoeken die schuurt. Met 1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en jeugdtheatergezelschappen;
  • De komende jaren trekt het kabinet 2 miljoen per jaar uit voor versterking van het internationale culturele profiel van Nederland.