Kamer wil bescherming interieurensembles kerken

Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma komen om interieurensembles in rijksmonumentale kerken aan te wijzen en te beschermen. Die opdracht heeft de Tweede Kamer op dinsdag 27 november gegeven aan het kabinet.

Een motie van ChristenUnie-kamerlid Carla Dik-Faber werd in meerderheid gesteund. Erfgoedvereniging Heemschut is verheugd met wat zij beschouwt als ‘een belangrijke eerste stap in de bescherming van kwetsbare interieurs’.

Nationale Kerkenaanpak

De motie werd aangenomen anderhalve week na de start van de Nationale Kerkenaanpak. Gemeenten gaan in dat kader de komende jaren in heel Nederland actief aan de slag met het opstellen van zogenoemde kerkenvisies.

De mogelijkheid rijksmonumentale kerken samen met het aanwezige interieur aan te wijzen als interieurensemble was al in de nieuwe Erfgoedwet vastgelegd, maar daarvan is tot op heden geen gebruik gemaakt. De Tweede Kamer vindt nu, dat bij het opstellen van de kerkenvisies bovendien extra aandacht moet worden geschonken aan de kwetsbare interieurs van kerken. Bij sloop of herbestemming blijkt namelijk dat juist interieurs vaak worden aangetast.

Verheugd

Heemschutdirecteur Karel Loeff reageert verheugd op het nieuws. Zijn vereniging maakt zich al heel lang zorgen over de toekomst van kerkinterieurs.

“De motie is een belangrijke stap op weg naar erkenning van historische interieurensembles. En ook een steun in de rug naar uitbreiding in de toekomst naar andere categorieën monumenten”, aldus Loeff.