Karolingische muntschat in Fries Museum

Bij het Friese dorp Wirdum hebben amateurarcheologen een Karolingische muntschat gevonden, bestaand uit maar liefst 96 munten met verschillende dateringen.

Een deel, aangetroffen in een linnen buideltje, is waarschijnlijk tussen 850 – 860 na Chr. verloren of verstopt. De vondst is opvallend, omdat het uiterst zeldzaam is dat linnen zo lang bewaard blijft.

De muntschat is vanaf 19 oktober te zien in de tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum te Leeuwarden.

Vondst en onderzoek

De bevriende amateurarcheologen Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en Thomas Menting troffen de schat aan op Tweede Kerstdag 2014. Sindsdien hebben verschillende experts naar de vondst onderzoek gedaan.

In terpen van Friesland en Groningen zijn de afgelopen decennia allerlei archeologische schatten aan de oppervlakte gekomen die rond dezelfde tijd gedateerd zijn. Dat kan er op duiden dat waardevolle spullen verstopt werden uit angst voor Vikingen, die indertijd erg actief waren in het kustgebied van de Lage Landen.

Tentoonstelling

Van 19 oktober tot en met 15 maart 2020 presenteert het Fries Museum de tentoonstelling Wij Vikingen.

Aan de hand van archeologische schatten ontdekt de bezoeker dat ‘Viking’ geen volk was, maar een levensstijl. Die omvatte meer dan louter de beruchte plunderingen.

Vikingen waren ook bedreven handelaren met een uitgebreid netwerk, waar ook Nederlandse kustbewoners van profiteerden. Het kwam zelfs voor dat Nederlanders zich bij de Vikingen aansloten en deelnamen aan hun rooftochten.

In Wij Vikingen vertellen meer dan 500 objecten uit binnen- en buitenland over de complexe relatie tussen de Nederlandse kustbewoners en Vikingen.

Foto: De schat van Wirdum, mogelijk aan het einde van 850 begraven, gevonden bij Wirdum, metaal en linnen. Bruikleen van Sjoerd Bakker, Jildert de Boer en Thomas Menting (foto Frans de Vries).