Kasteel de Haar benoemt Raad van Toezicht

Het bestuur van de Stichting Kasteel de Haar in het Utrechtse dorpje Haarzuilens heeft besloten per 1 januari 2019 over te stappen van het klassieke bestuursmodel naar het Raad van Toezicht model. De overstap geldt als logisch vervolg op en in lijn met de ontwikkeling die de Stichting Kasteel de Haar sinds haar oprichting in 1996 heeft doorgemaakt.

In de achterliggende jaren is Kasteel de Haar, het grootste monumentale kasteel van Nederland, geheel gerestaureerd en vervolgens in gebruik genomen als zelfstandig opererend museum. De bezoekersaantallen zijn sindsdien conform plan substantieel gestegen, waardoor ook het onderhoud van het 55 hectare tellende rijksmonument volledig kan worden uitgevoerd.

Kasteel de Haar ontvangt jaarlijks bijna 300.000 bezoekers (2018: 292.000). Het beleid zal de komende jaren in het teken staan van het verder werken aan een bestendige toekomst.

Mutaties

Jan Jaap de Graeff, als voormalig algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten sinds de oprichting bij de Stichting Kasteel de Haar betrokken, zegt de organisatie vaarwel. Als nieuw lid van de Raad van Toezicht treedt toe Erik Varwijk, oud-lid van de Raad van Bestuur van KLM.

De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2019 uit Eelco Dijk, Frank Rövekamp, Marc van den Tweel, Klaas Strijbis, Erik Varwijk, Natalie David-Weill, Alexandra Watson – van Zuylen, Cordelia van Zuylen. Annemieke Vermeulen en Sara Watson.

Directeur-bestuurders zijn Anetta de Jong en Marjolein Wijman.