Kasteel Middachten op toonbeeldenlijst interieurensembles

Er zijn monumenten waarbij gebouw, interieur en inventaris een geheel vormen: zogenoemde interieurensembles. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op kaart gezet. O.a. Kasteel Middachten in De Steeg is op de toonbeeldenlijst geplaatst.

Nederland kent tal van monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen.

Veel interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Middachten is daarvan een fraai voorbeeld, omdat het interieur altijd op het kasteel is gebleven en de inventaris in de loop der eeuwen organisch is gegroeid.

Het kasteel is door vererving overgedragen en op het ogenblik in handen van de 25e heer van Middachten. De kwetsbare inboedel is door I.A. gravin Ortenburg- van Aldenburg Bentinck in 2009 overgedragen aan de stichting kasteel Middachten om zo kasteel en inboedel als eenheid te bewaren. Het kasteel is regelmatig opengesteld en vrijwel het hele jaar met groepen te bezoeken. www.middachten.nl

Foto: Groene kamer Middachten.