KBA Nijmegen onderzoekt verbetering restauratie-onderwijs

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) doet KBA Nijmegen verkennend onderzoek naar de organisatie van het restauratie-onderwijs. Goed opgeleide vakmensen zijn van groot belang voor instandhouding van de Nederlandse monumenten, maar de komende jaren dreigt een tekort.

In het onderzoek staan vragen centraal als Hoe is het restauratie-onderwijs georganiseerd? Wat is nodig om de instroom te vergroten? en Hoe kijken betrokken partijen in het veld naar dit vraagstuk?

Het onderzoek wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een veelheid aan specialistische opleidingen voor de restauratiesector en een groot aantal betrokken partijen.

Daarnaast speelt dat de looptijd van de beleidsbrief Erfgoed Telt (2018) afloopt en daarmee de bijbehorende ondersteuning van opleidingen. In de periode 2018-2021 investeerde OCW 3,8 miljoen euro in opleidingen en vakmanschap.

Toekomstbestendige restauratiebranche

De uitkomsten van voornoemde verkenning dienen als basis voor het vormgeven van beleid en acties om in gezamenlijkheid (overheid, bedrijven en onderwijspartijen) verdere stappen te (kunnen) zetten naar een toekomstbestendige restauratiebranche. De lopende verkenning duurt tot half december 2021.

Eerder dit jaar deed de Hanzehogeschool Groningen al onderzoek, in opdracht van de provincie Groningen en medegefinancierd door het ministerie van OCW.

Haar rapport ‘Restauratiebranche Provincie Groningen. Verkenning naar toekomstbestendigheid van onderwijs, arbeidsmarkt en innovaties‘ is in mei gepubliceerd. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) was daarbij betrokken via het programma Aardbevingen en Erfgoed.

Tekort aan leerlingen

In Groningen is, net als in andere regio’s in Nederland, sprake van een tekort aan leerlingen die een restauratieopleiding volgen.

Bovendien moeten in de noordelijke provincie vaklieden opgeleid worden om monumentale gebouwen te verstevigen en aardbevingsbestendig te restaureren. Dat betekent dat de theoretische en praktische lesstof goed op elkaar moeten aansluiten. In de Groningse verkenning is onder meer nagegaan hoe restauratieopleidingen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor jongeren.

Foto: Restauratiewerkzaamheden in de Sint Lambertuskerk te Maastricht.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.