Klacht Heemschut tegen gemeente Enschede

Heemschut beklaagt zich bij de provincie Overijssel en de Erfgoedinspectie over de manier waarop de gemeente Enschede met erfgoed omgaat. Een aantal recente gevallen heeft ervoor gezorgd dat de commissie Overijssel van de landelijke erfgoedvereniging een officiële klacht tegen de plaatselijke overheid heeft ingediend.

Voorbeelden

Voorbeelden van ‘slecht gemeentelijk beleid’ zijn volgens Heemschut de sloop van het historische BATO-complex in de stad en het verwijderen van de historische klinkertjes op de Usseler Es. “In beide gevallen is geen cultuurhistorisch onderzoek verricht voordat met de werkzaamheden een begin werd gemaakt”.

Naar het inzicht van de erfgoedvereniging is al zeker een jaar duidelijk dat de gemeente Enschede zich niet houdt aan de wettelijke eisen om cultuurhistorie te beschermen. Daarvoor zou jaarlijks minimaal 200.000 euro meer uitgegeven moeten worden.

Geen extra geld

Uit de Zomernota van de gemeente Enschede blijkt dat er geen extra geld wordt uitgetrokken voor het versterken van de cultuurhistorie. Reden waarom de erfgoedvereniging geen verbetering verwacht en een officiele klacht heeft ingediend.

De provincie Overijssel en de Erfgoedinspectie houden toezicht op het erfgoedbeleid en kunnen ingrijpen als een gemeente haar taak verzuimt.