Ga naar de inhoud

Kleurige restauratie kerk Onderdendam begint in 2020

De subsidieaanvraag van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bij de provincie Groningen voor restauratie en groot onderhoud van de gereformeerde kerk aan het Boterdiep in Onderdendam is positief beoordeeld.

Daardoor kan naar verwachting in de loop van 2020 met het opknappen van het karakteristieke gebouw een begin worden gemaakt. O.V.T. architecten in Groningen heeft in opdracht van de stichting inmiddels een restauratieplan opgesteld en gaat het werk begeleiden.

Buitenzijde

De afgelopen jaren heeft de SOGK de buitenzijde van de kerk al voor een groot deel hersteld. Daarbij ging het om het dak, de goten en het buitenschilderwerk. De oorspronkelijke kleuren uit de bouwtijd zijn teruggebracht.

De prachtige resultaten ervan zijn dagelijks te zien voor eenieder die de kerk passeert. Dankzij de toekenning van de restauratiesubsidie van de provincie Groningen wordt nu ook herstel van het interieur mogelijk.

Metamorfose

Door de restauratie van het schilderwerk ondergaat het interieur een ware metamorfose.

Bij de architectuur van de Groningse Amsterdamse School gaat het bij uitstek ook om de oorspronkelijke, zéér karakteristieke kleurtoepassing door de toenmalige architecten. Het is mede daarom dat het schilderwerk wordt uitgevoerd in de originele kleuren uit 1932. Het glas-in-lood en het pleister- en witwerk worden eveneens hersteld.

Nieuwe fundering

Maar ook aan de buitenzijde is nog een en ander te doen. Zo is onder andere een hoek van de zijgevel met de achtergevel verzakt en is daar het metselwerk gescheurd. Daarom wordt er gedeeltelijk nieuwe fundering aangebracht.

Het voegwerk van o.a. de toren wordt hersteld en de loodaansluitingen tussen kerk en toren worden weer op orde gebracht en gedeeltelijk vernieuwd. Met alle voorgenomen restauratiewerkzaamheden wordt het kerkgebouw volgens de SOGK naar verwachting weer een architectonische parel.

Amsterdamse School

De kerk is gebouwd in 1932 in de stijl van de Amsterdamse School. Het gebouw ligt aan de doorgaande weg bij de entree van Onderdendam en is daarmee bepalend voor de identiteit en herkenbaarheid van het dorp.

Het kerkgebouw is neergezet in sobere, decoratieve, karakteristieke Groninger baksteenarchitectuur, ontworpen door de aansprekende architect Albert Wiersema. Samen met de naastgelegen pastorie en het hek aan de voorzijde vormt het een rijksbeschermd ensemble.

Gebruik

De gereformeerde kerk wordt sinds de overdracht in 2015 aan de SOGK gebruikt voor lokale en regionale sociale en culturele activiteiten onder het motto De kerk als mooie kamer van het dorp.

Een en ander mede gestimuleerd door de Plaatselijke Commissie SOGK Onderdendam, die ‘DE KERK’ voortdurend onder de aandacht brengt. Daarnaast zijn de permanente en tijdelijke exposities succesvol. Op het ogenblik is een tijdelijke tentoonstelling ingericht over Groninger Amsterdamse School garages in de provincie en stad Groningen.

Foto: kerk Onderdendam (foto SOGK).