Kunstwerken in Brunssum gered van slopershamer

Twee bedreigde kunstwerken in het ziekenhuis van Brunssum zijn gered. Het gaat om een keramische tegelwand van Jos Hermans (1930-2017) en een scherfmozaïek van Frans Deumes (1930-1986).

Door inzet van de gemeente Brunssum en de ruimte die de ontwikkelaar heeft gegeven om de werken uit de wederopbouwperiode (1945-1972) te verwijderen is het gelukt ze voor toekomstige generaties te behouden.

De Werkgroep Monumentale kunst van Bond Heemschut trok afgelopen najaar aan de bel en vroeg de eigenaar het vroegere ziekenhuis niet zonder meer kaal te slaan. De erfgoedvereniging en Joep Deumes (zoon van een van de kunstenaars) voerden samen actie om de kunstwerken te behoeden voor de slopershamer.

De gemeenteraad van Brunssum drong eerder al aan op behoud. Beide werken zijn inmiddels door Arno van Sabben uitgenomen en opgeslagen in een provinciaal depot. Naar een nieuwe bestemming wordt gezocht.