Laatste vlucht Catalina boven Nederland

De cultureel waardevolle militaire vliegboot Catalina heeft afgelopen weekeinde haar laatste vlucht boven Nederland gevlogen. De Catalina vertrekt op korte termijn naar de Verenigde Staten.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft vergeefs hard gestreden voor behoud van het roerende erfgoed voor ons land. “Nu het vertrek aanstaande is, blijft het pijn doen”, zegt woordvoerder Christian Pfeiffer. “Maar de strijd zit er nog niet op”.

Onvoldoende geld

In de zomer van 2018 werd bekend dat het historische vliegtuig Consolidated PBY Catalina uit Nederland zou moeten vertrekken omdat er onvoldoende financiële middelen waren om het mobiele erfgoed te bewaren.

Heemschut voerde samen met tal van andere partijen actie om verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) te overtuigen de vliegboot te kopen en zo te behouden voor Nederland. Die actie mislukte, ondanks dat het onderhoud en de stalling van de Catalina waren geregeld.

Ook kennis verloren

De erfgoedvereniging zegt niet alleen het vertrek van de Catalina – die onder meer herdenkingsvluchten deed – te betreuren, maar ook de kennis die nu verloren gaat.

Pfeiffer: “Rond de vliegboot is een team van 80 vrijwilligers actief die alles weten over het onderhoud en het in de lucht houden van dit soort erfgoed. Met het vertrek van de militaire vliegboot naar de VS verdwijnt ook die kennis die grotendeels door middel van overlevering is vergaard”.