Landschappen treden gezamenlijk toe tot de NMo

landschappen-en-nmo

De provinciale landschappen in Nederland zijn samen lid geworden van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het twaalftal beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid monumenten, veelal onlosmakelijk verbonden met het omringende landschap. De wisselwerking tussen gebouwd erfgoed en de omliggende natuur wordt juist in de huidige tijd beschouwd als van grote waarde.

NMo-directeur Robert Quarles van Ufford noemt het lidmaatschap van de landschappen een verrijking voor zijn ledenbestand, waar grote monument beherende organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer al deel van uitmaken. Voordeel voor de landschappen is naar zijn opvatting, dat zij direct toegang krijgen tot de diensten en kennisbundeling van de NMo.

800 monumenten

Het collectief landschappen beheert circa 800 monumenten, verspreid over heel Nederland.

Directeur Hank Bartelink van Landschappen.nl:  “De provinciale landschappen dragen verantwoordelijkheid voor instandhouding van mooi erfgoed, vaak combinaties van ‘stenen’ en landschap, de ensembles. Geen geringe opgave. De NMo is voor ons van toegevoegde waarde bij het uitwisselen van kennis en ervaring, het bundelen van krachten voor behoud van monumenten en als bijdrage aan verdere professionalisering van beheer en ontwikkeling”.

Veel te bieden

Volgens Quarles van Ufford hebben zijn organisatie en de gezamenlijke landschappen elkaar veel te bieden.

“Via de NMo kunnen de landschappen delen in kennis en ervaring van de grote monumentenorganisaties. Bovendien zorgt toetreding van het collectief landschappen voor een prachtige verbinding van de verschillende netwerken van beide organisaties op provinciaal en landelijk niveau”.