Limburgs erfgoed vrijdag van start

Nadat het afgelopen jaar in het teken heeft gestaan van het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband, zijn de Limburgse erfgoedinstellingen klaar om zich aan de buitenwereld te presenteren onder de noemer Limburgs Erfgoed.

De officiële aftrap van de Coöperatie Erfgoed Limburg is op vrijdag 25 januari bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht.

Tijdens de bijeenkomst, bedoeld voor betrokkenen bij de coöperatie, verzorgt voorzitter Marleen Gresnigt-Raemaekers een korte inleiding, gevolgd door een gezamenlijke starthandeling met gedeputeerde Ger Koopmans. Ook presenteert het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) een voorproefje van de Limburgse website Oorlogsbronnen Limburg, die het  NOB samen met het RHCL en andere Limburgse archieven van de grond wil tillen.

De Coöperatie Erfgoed Limburg bestaat op het ogenblik uit zo’n twintig (aspirant-)leden, vijf partners en een vierkoppig bestuur. Verdeeld over thematische werkgroepen werken zij aan de inrichting van een centraal informatieservicepunt, de ontwikkeling van een verhalen- en collectiewebsite, publieksgerichte projecten en de ontwikkeling van de erfgoedzorg.

Behoud en zichtbaar maken

Onder Limburgs erfgoed valt alles wat vorige generaties hebben nagelaten dat nog steeds van grote waarde is voor de Limburgers. Teloorgang ervan wordt vaak ervaren als verlies van identiteit.

Binnen de Coöperatie Erfgoed Limburg worden acht sub-terreinen van erfgoed onderscheiden: archeologie, archieven, bibliotheekcollecties, geschiedschrijving, immaterieel erfgoed, landschap, monumenten en museale collecties.

Erfgoedweekeinden

De coöperatieleden en partners beschikken naar eigen zeggen over zeer grote expertise op die terreinen.

Met de coöperatie denken zij nog beter te kunnen zorgen dat dit erfgoed in stand wordt gehouden, verrijkt en onder de aandacht wordt gebracht van het publiek. Zo is er in dit jaar een reeks van tien erfgoedweekeinden waarin zij hun publieksactiviteiten gezamenlijk presenteren. Zie ook www.limburgserfgoed.nl.