Ga naar de inhoud

Limburgs Landschap knapt historische tuin Kasteel Montfort op

Aanleg historische tuin Kasteel Montfort

De historische tuin voor Kasteel Montfort wordt hersteld. Het project onder de titel ‘Heerlickheit Montfort’ is een samenwerking van de Stichting Kasteel Montfort, de Stichting het Limburgs Landschap en de gemeente Roerdalen. Na uitvoering is de imposante ruïne naar verwachting weer het baken in het landschap, dat zij 750 jaar geleden was.

De afgelopen maanden is een groot natuurherstelproject uitgevoerd, waardoor de oorspronkelijke ligging van de waterburcht beter herkenbaar is geworden. Ook is een evenemententerrein aangelegd.

Volgende fase

Na jaren van plannen maken en fondsenwerven kan nu dus ook de historische tuin voor het kasteel in ere worden hersteld. De authentieke structuur van de originele tuin bleek na archeologisch onderzoek nog zichtbaar. De teruggevonden paden en grachtenstructuur kwamen overeen met tekeningen uit de 18e eeuw. De barokke tuin zou dus te reconstrueren zijn, zoals dat ook bij Paleis het Loo in Apeldoorn gelukt is.

Schop in de grond

Na verwijdering van de graszodes is aan de hand van de archeologische opmetingen een begin gemaakt met het graven van de hoofdgracht (de oorspronkelijke Vlootbeek) die midden in de tuin heeft gelegen. Al meteen werd de grandeur van de tuin zichtbaar.

Omdat de grondwaterstanden in de regio door modern landgebruik sterk gedaald zijn, moet in de nieuwe grachten een waterkerende laag worden aangebracht. Tijdens de opgravingen zijn ook restanten gevonden van de originele bruggenhoofden van een vaste oeververbinding over de Vlootbeek. Op dezelfde plek is nu de bouw van een nieuwe brug voorzien.

Steun

Omdat de kosten van volledige reconstructie zeer hoog zijn, wordt de kasteeltuin in fases aangelegd. Begonnen is met de hoofdstructuur, opdat bezoekers een goed idee krijgen. De detaillering zal de komende jaren verder worden aangebracht, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Het Limburgs Landschap wordt door diverse instanties gesteund bij de verwezenlijking van dit bijzondere project. Zo sponsoren leerlingen van het Cita Verde College in Roermond de herbouw van de brug over het ‘Grand Canal’, de kenmerkende waterloop in de baroktuin. De ’Bouwloge’ heeft de herbouw van het theepaviljoen geadopteerd. Voor andere objecten – denk aan tuinvazen, beelden en aanvullende beplanting – worden nog sponsoren gezocht.

Foto: Graafwerkzaamheden voor de aanleg van de gracht bij het herstel van de historische tuin voor Kasteel Montfort (foto Ad van den Elzen).

 

%d