Manifest voor behoud erfgoed vliegveld Twente

Erken de waarde van het erfgoed van vliegveld Twente. Die oproep doen erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de Stichting Militair Erfgoed in een manifest dat op 11 juni is aangeboden aan het door de gemeente Enschede ingestelde regieteam Ruimtelijke Kwaliteit voormalig vliegveld Twente.

Later die week is het manifest ook aangeboden aan Provinciale Staten van Overijssel, de colleges en raden van Enschede, Dinkelland en Oldenzaal, en het Waterschapsbestuur Vechtstromen. De oproep is gericht aan bestuurders, eigenaren, ontwikkelaars en verder iedereen die bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen op het terrein betrokken is of nog wordt.

Bezorgd

De erfgoedorganisaties achter het manifest signaleren afnemende aandacht voor de cultuurhistorische waarden van vliegveld Twente.

Zij zijn bezorgd dat bij de praktische uitwerking van de nu voorliggende plannen voor ontwikkeling, het economisch grondgebruik voorrang krijgt. Dat vinden zij ongewenst. Maximale aandacht voor het nog aanwezige erfgoed is wat hun betreft voorwaarde, juist waar nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk zijn. “Alleen door het zichtbaar maken van het verhaal van het vliegveld, kan het karakter van het gebied behouden blijven”.

Uniek overzicht

Het voormalige, in overwegende mate militaire vliegveld Twente biedt volgens de erfgoedorganisaties ‘een uniek overzicht van de ontwikkelingen in de militaire luchtvaart’.

Het laat ook opeenvolgende stadia van de burgerluchtvaart zien: vanaf de vroegste experimenten op een veredeld grasveld via lijndiensten naar verschillende bestemmingen tot geavanceerde producten van de burgerluchtvaart van deze tijd.

Fraaie combinatie

Ondanks het intensieve, wisselende gebruik door de jaren heen, zijn in het gebied nog veel restanten van het oude landschap zichtbaar. Bovendien is een groot aantal gebouwen en overige bouwsels behouden gebleven.

“Het geheel biedt een fraaie combinatie van interessante bebouwing en karakteristiek landschap. Des te meer reden om bij de herinrichting van het vliegveldterrein extra aandacht te geven aan behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied”, aldus de erfgoedorganisaties.

In hun manifest laten zij zien welke interessante overblijfselen van het rijke luchtvaartverleden er nu nog op het terrein te vinden zijn. Het vliegveld is dan ook niet een gewone uitbreidingslocatie. De organisaties pleiten ervoor te blijven redeneren vanuit de kansen die het erfgoed biedt, en de context van het vliegveld als geheel. “Herontwikkeling kan niet zonder zorgvuldige omgang met het verleden”.

Toegankelijk

Vliegveld Twente was gedurende vele jaren hermetisch gesloten gebied, maar is nu toegankelijk voor iedereen. Door zorgvuldig met het erfgoed om te gaan, wordt volgens de erfgoedorganisaties een nieuw, uniek landschap gecreëerd dat een bezoek meer dan waard is.

Het manifest met de titel Het erfgoed van het vliegveld Twente is in zijn geheel te raadplegen via http://bit.ly/ManifestVT.

Foto: Shelter op vliegveld Twente (foto ADT 2017).