Marjorie Verhoek programmaleider Erfgoed Deal

Marjorie Verhoek staat vanaf 1 september aan het roer van het (in oprichting zijnde) programmabureau Erfgoed Deal bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort.

Met de komst van de programmaleider krijgt het bureau een sterke impuls. Verhoek deed in Zaanstad als programmamanager Erfgoed, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme ruime ervaring op in proces- en programmamanagement.

 Samenwerking

De Erfgoed Deal is een samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. De deal werd op 21 februari ondertekend door verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en betrokken partijen.

“Alles draait om de kans de transitieopgave van de toekomst te laten zien en erfgoed te koppelen aan duurzaamheid, klimaat, groei en krimp. We zijn toekomstige generaties verplicht deze beweging in gang te zetten voor een blijvend leefbare en herkenbare omgeving. Bovendien is het opzetten van een programmabureau een leuke uitdaging en werk ik graag met een klein team aan deze opgave”, aldus Verhoek.

Uitvalsbasis

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is namens het ministerie van OCW een van de samenwerkingspartners. Bovendien fungeert het RCE-kantoor in Amersfoort als uitvalsbasis van het programmabureau. Streven is dat het bureau vanaf komend najaar operationeel is.

Miljoenen

Minister Van Engelshoven trekt voor het project 20 miljoen euro uit om oplossingen te zoeken voor de grote ruimtelijke opgaven met behulp van erfgoed. Gemeentes en provincies verdubbelen dat bedrag tot een totaal van circa 40 miljoen.

De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, BZK, IenW en LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.