Meer bestuursleden Particuliere Historische Buitenplaatsen

Tijdens de jongste algemene ledenvergadering van de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) is secretaris Jeannette Wagenborg opgevolgd door Caroline Greve-Geijssen. Voorts werd het bestuur uitgebreid met Erica van Eeghen en Henrick van Asch van Wijck.

Het VPHB-bestuur ziet er nu als volgt uit: Per Insinger (voorzitter), Caroline Greve-Geijssen (secretaris), Philip J. de Haseth Moller (vicevoorzitter), Frederik Evelein (penningmeester), Huib G. van Everdingen, Erica van Eeghen en Henrick K. C. van Asch van Wijck. Mauro Smit verzorgt de bestuurlijke ondersteuning.

Doelstelling

De Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen bundelt krachten en kennis van eigenaren, opdat ze zich samen sterk kunnen maken voor behoud en beheer.

De VPHB geeft algemene adviezen, signaleert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, deelt en verspreidt kennis en stimuleert onderlinge contacten. Daarmee bevordert de vereniging duurzaam onderhoud van buitenplaatsen.

Vertegenwoordiging

Daarnaast vertegenwoordigt de VPHB buitenplaatsen bij het publiek en in de politiek.

Zij werkt samen met instellingen, zoals de Federatie Particulier Grondbezit, de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) en diverse maatschappelijke organisaties. Ook is de VPHB lid van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en schuift zij als gesprekspartner aan bij overleg met de overheid.