Middeleeuws doopvont terug in Wageningen

Middeleeuws doopvont

Na een verblijf van meer dan 50 jaar in de Sint Stevenskerk te Nijmegen is een middeleeuws doopvont terug in Wageningen.

De overdracht komt voor Wagenings Protestantse kerkelijke gemeente op een moment dat het kerkbestuur voorbereidingen treft voor een grootscheepse restauratie van zijn Grote Kerk aan de Markt.

Reden waarom de plaatselijke overheid het liturgische object tijdelijk opslaat op de Stadswerf. “Wij nemen als gemeente bovendien de transportkosten voor onze rekening omdat ook wij blij zijn dat het bekken terug is”, aldus verantwoordelijk wethouder Michiel Uitdehaag.

Naar verwachting kan de doopvont over circa twee jaar worden geplaatst in de opgeknapte kerk.

Herkomst

Over de exacte herkomst van het liturgische object valt weinig met zekerheid te zeggen. In de 19e eeuw werd bij grondwerkzaamheden alleen de kom in de toenmalige Kerkstraat gevonden op grondgebied dat destijds tot het nonnenklooster op het hedendaagse Conventplein behoorde.

Als een van de twee mogelijkheden wordt daarom aangenomen dat de doopvont in de bodem is verstopt ten tijde van de Reformatie. Na de vondst werd het object enige tijd als bloembak gebruikt in een Wageningse tuin.

Bruikleen

In 1903 is het 1.250 kilo zware bekken aan het Rijksmuseum in Amsterdam verkocht en is er een voetstuk aan toegevoegd.

Het Rijksmuseum gaf het museumstuk in 1964 vervolgens in langdurige bruikleen aan de Sint Stevenskerk in Nijmegen. Na vele jaren wilde het bestuur van die kerk van het object af.

Foto: doopvont op transport.