Monumenteigenaren willen verduurzamen

Ruim 83 procent van de monumenteigenaren in Nederland is geïnteresseerd in verduurzaming en geeft aan hierin te willen investeren. Toch weten zij onvoldoende welke mogelijkheden er zijn. Dat blijkt uit een voor de vijfde keer uitgevoerd onderzoek door het Nationaal Restauratiefonds.

Het fonds is een onafhankelijke stichting die zich zonder winstoogmerk inzet voor het in stand houden van monumenten. Zij doet dat door het verstrekken van financieringen en het uitbetalen van subsidies aan eigenaren voor restauratie, verduurzaming en/of herbestemming van hun monument.

Info-behoefte groeit

Bijna driekwart (73 procent) van de monumenteigenaren, zo heeft de enquête aangetoond, heeft behoefte aan informatie over duurzaamheid. In 2017 lag dit percentage nog op 61.

Het meest zijn eigenaren gebaat bij advies op het gebied van verduurzaming (54 procent). Het grootste deel (63 procent) kent de mogelijkheden niet.

Advies op maat

Sjoerd Slagter van het Nationaal Restauratiefonds noemt het ‘opvallend hoe groot de verduurzamingsambitie van monumenteigenaren is’.

“Tegelijkertijd valt op dat er een enorme behoefte of tekort is aan kennis op dit gebied. Met informatie en duurzaamheidsadvies op maat kunnen wij monumenteigenaren een stap verder helpen in het verantwoord en kwalitatief verduurzamen van hun bezit. Voorwaarde is dat er vooraf duidelijkheid is over investering en opbrengsten, financieringsmogelijkheden en vooral het behoud van de monumentale waarde”.

Duurzaamheidsinitiatieven in de monumentensector waar het Restauratiefonds bij betrokken is, zoals de Zelfscan Duurzaam Monument, de Routekaart Verduurzaming Monumenten en speciale duurzaamheidsleningen en vergoedingen, bieden al ondersteuning.

Eigenaren investeren

Vrijwel alle eigenaren (97 procent) investeren in instandhouding van hun monument. Ook hierbij is de kennis- en informatiebehoefte groot. Daarnaast geeft 43 procent aan behoefte te hebben aan financiële ondersteuning bij instandhouding van hun bezit.

Invloed COVID-19

Volgens 86 procent van de particuliere monumenteigenaren zorgt de uitbraak van het coronavirus COVID-19 niet voor uitstel van investeringen. Bij zakelijke monumenteigenaren ligt dat anders; bij ruim een derde (34 procent) is dit reden voor uitstel.

Tweejaarlijks

Het onderzoek wordt in opdracht van het Restauratiefonds tweejaarlijks uitgevoerd door onafhankelijk bureau Right in Zwolle. Van de 1.082 respondenten bezit 81 procent een rijksmonument en 15 procent een gemeentelijk monument. Van de respondenten is 92 procent particulier eigenaar.

Bekijk de online bijeenkomst van het Restauratiefonds voor de monumentensector van 11 februari 2021 over het eigenarenonderzoek 2020 hier terug.

1 thought on “Monumenteigenaren willen verduurzamen

  1. Natuurlijk wil haast iedereen zijn monument verduurzamen,echter gaat dit bij deze gebouwen vaak om veel geld.
    De juiste financiering is dan ook zeer belangrijk,maar ook de houding van overheid en nutsbedrijven moet om als je deze vaak mooie gebouwen wil behouden voor de toekomst want iedereen praat wel groen maar is dat in de praktijk niet!!
    Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.