Toekomst Open Monumentendag jaren verzekerd

Open-Monumentendag-ontvangt-17-miljoen-euro-van-BankGiro-Loterij-1-800x534

De toekomst van Open Monumentendag, het grootste erfgoed evenement van ons land, is voor jaren veilig gesteld. De organiserende stichting ontvangt, verspreid over vijf jaar, 1,7 miljoen euro van de BankGiro Loterij.

Een en ander is bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala op 3 februari in het Tropenmuseum te Amsterdam. Vanwege de financiële ondersteuning wordt de jaarlijkse manifestatie Open Monumentendag omgedoopt tot BankGiro Loterij Open Monumentendag.

Toekenning van het aanzienlijke geldbedrag maakt het volgens de organisatie mogelijk de bestaande Open Monumentendag verder te verbreden en te verdiepen. Daardoor kunnen Nederlanders het hele jaar door genieten van alle soorten erfgoed.

De Stichting Open Monumentendag wil samen met een breed scala erfgoedorganisaties de grote potentie van het tweedaagse evenement benutten om Nederland meer beleving te geven als het gaat om cultureel erfgoed. Door uitbreiding van de openstelling van monumenten, het op touw zetten van verrassende activiteiten én betere communicatie en marketing van het evenement, wordt de impact van de Open Monumentendag vergroot.

300 comités

De Stichting Open Monumentendag, verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie, doet dit samen met circa 300 comités en tal van vrijwilligers in het hele land.

Met de bijdrage van de BankGiro Loterij is de stichting in staat de tweedaagse manifestatie de komende jaren landelijk te blijven organiseren. Het bedrag van de BankGiro Loterij komt bovenop de geldelijke steun van het Nationaal Restauratiefonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, het Mondriaan Fonds en provincies. Verder heeft het ministerie van OCW (via het Fonds voor Cultuurparticipatie) een extra bijdrage toegezegd. Van het totaalbedrag worden naast de landelijke Open Monumentendag regionale monumentendagen op touw gezet.

Dolblij

Voorzitter Roland van Schelven van de stichting is dolblij. “Na een onzekere periode vanwege het wegvallen van sponsoring, zijn we met allerlei partijen gaan praten en dat heeft resultaat gehad. Met elkaar gaan we vol vertrouwen niet alleen de komende 30e Open Monumentendag tegemoet, maar ook vele edities daarna”.

Loterijpartners

De symbolische cheque werd op 3 februari in ontvangst genomen door Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen, die als vaste partner van de BankGiro Loterij de aanvraag voor de extra trekking mee mogelijk heeft gemaakt. De aanvraag werd ondersteund door de loterijpartners BOEi en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Open Monumentendag 2016 is in het weekeinde van 10 en 11 september. Thema: Iconen en symbolen.

Foto: Roy Beusker Fotografie.