Nadere samenwerking Nederland en Indonesië ter bescherming maritiem erfgoed

Nederland en Indonesië gaan verdergaand samenwerken op het gebied van maritiem erfgoed.

Directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Muhammad Anshor, directeur generaal voor Amerika en Europa van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben daartoe op woensdag 21 november een zogenoemde Letter of Intent ondertekend.

Daarmee zetten Nederland en Indonesië een volgende stap in het vormgeven en uitwerken van hun gezamenlijke inzet maritiem erfgoed te beschermen. De instanties gaan een agenda voor de komende jaren opstellen. Experts van beide diensten spreken ook over nadere bescherming van Nederlandse scheepswrakken in Indonesische wateren. De afspraken zijn een uitwerking van een in 2017 door beide landen ondertekend Memorandum of Understanding (MoU).

Bescherming en bewustwording

De samenwerking bestaat verder uit kennisuitwisseling over onderzoek en beheer van erfgoed onder water, advisering, educatie en training.

Door het duiken op wraklocaties en het uitwisselen van informatie worden de maritieme vindplaatsen in kaart gebracht. Dat vergroot de mogelijkheden voor beter beheer en bescherming in de toekomst, maar ook bewustwording over de waarde van gezonken oorlogsschepen die we beschouwen als ‘lieux de memoires’, erfgoed maar tevens de laatste rustplaats van oorlogsslachtoffers.

Verdwenen schepen Javazee

Met de afspraken wordt bovendien nader invulling gegeven aan het onderzoek naar de verdwenen schepen die vergingen tijdens de Slag in de Javazee. Hierin werken de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en OCW nauw samen. De cultureel erfgoeddiensten van Nederland en Indonesië gaan het onderzoek naar en beheer van de locaties van de drie oorlogswrakken De Ruyter, Java en Kortenaer voortzetten en intensiveren.

Toekomst

De RCE werkt namens minister Ingrid van Engelshoven (OCW) aan het beheer van Nederlands erfgoed overzee vanuit het programma Maritiem Erfgoed Internationaal. Met partnerlanden over de hele wereld werkt de dienst samen om maritiem erfgoed te beheren en te beschermen.

De komende jaren heeft de Nederlandse overheid hiervoor extra geld beschikbaar gesteld, waarbij de aandacht onder andere uitgaat naar erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog, en specifiek de vindplaatsen van scheepswrakken in Indonesische en Maleisische wateren.

Foto: Algemeen directeur Susan Lammers en Muhammad Anshor, DG van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, na ondertekening van de overeenkomst (foto Michel Mees).