Nationale Archeologiedagen in Batavialand

Op 11, 12 en 13 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen in Batavialand. Tijdens het driedaagse evenement besteedt Batavialand volop aandacht aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie.

Nederlands jongste provincie neemt in de archeologie een bijzondere plaats in. Als aangewonnen land uit zee is het gebied vooral bekend als scheepskerkhof. Maar de bodem bevat ook talloze schatten uit een veel verder verleden, zoals uit de prehistorische Swifterbantcultuur.

Programma

Batavialand heeft voor de jaarlijks terugkerende manifestatie een aantrekkelijk en veelzijdig programma samengesteld. Er zijn diverse lezingen over archeologisch onderzoek naar (maritieme) schatten uit deze en vorige eeuwen.

Daarnaast staan rondleidingen door de Archeologische Depots en het museum op de rol. Voorts zijn er demonstraties digitaal scheepshout tekenen, vuursteen bewerken en houten lepels snijden.

Informatie

De AWN, vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, geeft informatie over vrijwilligerswerk in de archeologie evenals de mensen van de LWAOW, de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water.

Voor jeugd zijn er leerzame activiteiten zoals het plakken van potten, schelpenhangers maken, speuren met metaaldetector en een lezing over het vinden van skeletten.

Op zondag 13 oktober wordt het eenjarig bestaan van de ArcheoHotspot gevierd: de plek waar de bezoeker de archeoloog aan het werk ziet en zelf mee mag doen.

Alle activiteiten staan op www.batavialand.nl/nationale-archeologiedagen