Ga naar de inhoud

Navigeren door 16e-eeuws Nederland

kaart-rce

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft medio november een digitale kaart gelanceerd van Nederland aan de vooravond van de Gouden Eeuw.

Ons land is al sinds de late middeleeuwen het meest verstedelijkte gebied van Europa. Maar hoe zag het er toentertijd precies uit? De digitale kaart laat voor het eerst een zeer gedetailleerde momentopname van Nederland in de 16e eeuw zien. De kaart toont meer dan honderd steden en talloze wegen, gebouwen en waterlopen.

Nieuwe technieken maken het mogelijk oude kaarten van steden te combineren met het historische wegenpatroon. Zo ontstond de digitale overzichtskaart. Nu kan iedereen virtueel door laatmiddeleeuwse straten navigeren en aanwijzen waar de galg en de plaatselijke herberg stonden. De kaart is te vinden op landschapinnl.nl/verstedelijkingskaart.

Wereldberoemde kaartenreeks

Halverwege de 16e eeuw liet de Spaanse koning Philips II uit militair-strategische overwegingen kaarten maken van de toenmalige Nederlanden. Cartograaf Jacob van Deventer werkte tot zijn dood in 1575 aan deze opdracht en produceerde honderden weergaven van 16e-eeuws Nederland. Hij maakte overzichtskaarten met de belangrijkste plaatsen en het omliggende landschap maar ook plattegronden van steden. De Van Deventerreeks is uniek in de wereld; er is geen ander land dat in deze periode zo nauwkeurig in kaart is gebracht.

Naar een digitale landschapsatlas

Op de website www.landschapinnl.nl publiceert de RCE thematische kaarten die laten zien hoe het Nederlandse cultuurlandschap zich heeft gevormd. Al eerder verschenen kaarten met verdedigingswerken en groen erfgoed. Deze digitale atlas is in ontwikkeling en wordt voortdurend uitgebreid.

Foto: Kaartbeeld van Utrecht uit de Kaart van de verstedelijking.

%d