Negen op de tien Nederlanders ziet belang behoud monumenten

Open Monumentendag

Er bestaat in Nederland veel draagvlak voor monumenten. Negen op de tien landgenoten (89 procent) vinden het belangrijk dat monumentaal erfgoed behouden blijft. Tegelijkertijd maakt het merendeel van de Nederlanders (58 procent) zich zorgen over leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Right Marktonderzoek naar monumentaal erfgoed, dat op zondag 4 september is gepresenteerd. Het onderzoek in opdracht van het Projectbureau Open Monumentendag en de BankGiro Loterij is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.341 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Komend weekeinde 10 en 11 september vindt Open Monumentendag 2016 plaats, de 30e aflevering in successie. Er zijn ruim 5.000 monumenten gratis te bezoeken.

Stijging

Het aantal mensen dat in het onderzoek van Right Marktonderzoek aangeeft behoud van monumenten belangrijk te vinden is ten opzichte van 2014 met 8 procent gestegen. Een belangrijke nationale of regionale gebeurtenis die heeft plaatsgevonden bij een monument, is voor Nederlanders dé reden een monument niet verloren te laten gaan.

Bijna de helft geeft aan dat zij een monument dat als symbool voor een dorp of stad fungeert ook liever niet zien verdwijnen. Tevens vindt 87 procent dat monumenten een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van een stad of dorp.

Op de vraag in hoeverre men zich medeverantwoordelijk voelt voor behoud van monumentaal erfgoed in Nederland of de eigen regio, reageert ruim 40 procent bevestigend.

Bezoek

Ruim driekwart van de Nederlanders heeft wel eens een monument bezocht; een derde in het afgelopen jaar. Bij maar liefst de helft hiervan gaat het om twee tot vier monumenten.

De mogelijkheid om iets te leren over de historie (69 procent), nieuwsgierigheid (48 procent) en de wens om meer te weten te komen over een dorp, stad of regio (36 procent) beweegt mensen een monument te bezoeken.

Dam favoriet

De Dam in Amsterdam en bijbehorende gebouwen als het Paleis op de Dam en het Monument op de Dam worden het vaakst als meest aansprekende monument van Nederland genoemd (18 procent). Het Rijksmuseum en diverse kastelen en paleizen neemt men ook veelvuldig in de mond.

Bijna negen van de tien respondenten geeft aan dat het bezoeken van een monument ertoe bijdraagt dat mensen het belang van monumentenzorg beter begrijpen.

Draagvlak creëren

Met de gedachte meer draagvlak te creëren voor behoud van monumenten is dertig jaar geleden Open Monumentendag opgericht. Inmiddels bezoeken een miljoen mensen de jaarlijkse manifestatie. Het onderzoek wijst uit dat 84 procent van de Nederlanders het voortbestaan ervan belangrijk vindt.

Edith den Hartigh, namens Projectbureau Open Monumentendag: “Nederlanders zeggen Open Monumentendag vooral te waarderen vanwege de toegang tot de vele monumenten die normaal gesloten zijn. Dat stimuleert ons met het tweedaagse evenement door te gaan. Maar dat was niet mogelijk geweest zonder de verbintenis met de BankGiro Loterij, die zich onlangs voor de komende vijf jaar als sponsor aan ons verbonden heeft”.

Missie BankGiroLoterij

Managing director Michiel Verboven van de BankGiro Loterij onderstreept het belang van Open Monumentendag.

“Het past bij onze missie cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. Met onze bijdrage van 1,7 miljoen euro willen we in samenwerking met het projectbureau nog meer mensen de monumentenpracht van Nederland laten zien”.