Meteen naar de inhoud

Nieuw bord zet monumenten op de kaart

Nieuw bord zet monumenten op de kaartMinister Jet Bussemaker (cultuur) heeft in de tweede week van september bij de ridderzaal in Den Haag het eerste, nieuwe rijksmonumentenbord onthuld. Het bord is ontwikkeld door de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) vanwege de groeiende vraag naar herkenning voor monumenten vanuit monumenteigenaren. Voor de introductie, levering en productie werkt de RCE samen met de ANWB.

Nederland telt op het ogenblik ongeveer 60.000 rijksmonumenten. Verreweg de meeste zijn niet als zodanig herkenbaar. Gemeenten en eigenaren van rijksmonumenten hebben de afgelopen jaren te kennen gegeven dat zij historische gebouwen beter zichtbaar willen maken voor het publiek.

Het rijksmonumentenbord maakt tegelijkertijd een einde aan de verwarring die soms ontstaat over het ‘blauwwitte’ schildje. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat dit schildje aangeeft dat een gebouw een rijksmonument is. Het schildje is in 1954 in het leven geroepen door de Verenigde Naties en heeft als doel cultureel erfgoed in tijden van oorlog en militaire bezetting te beschermen.

Het nieuwe bordje voor rijksmonumenten dat in varianten ook beschikbaar is voor gemeentelijke en provinciale monumenten, is te verkrijgen via www.anwb.nl/monumentenbord

%d bloggers liken dit: